Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej 

W związku z wejściem w życie od 17 grudnia 2021 r.  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, (Dz.U.UE.L.2019.305.17),  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej infrmuje w jaki sposób i kto może dokonać takiego zgłoszenia.....

więcej »