Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Montaż przewodów kominowych:
dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych

Uwaga - w dniu 4.12.2021r dokonano zmiany załącznika nr 2 do wzoru umowy.

więcej »

Ochrona mienia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH

więcej »

Wywóz nieczystości płynnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż planuje zawrzeć co najmniej z jednym potencjalnym wykonawcą umowę na:

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

więcej »

Wpłaty gotówkowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

 

więcej »

Dozór kotłowni lokalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Dozór 5 kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

więcej »

Nawierzchnia chodnika - przy Wspólnocie Mieszkaniowej Wiejska 8a 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej przed budynkiem
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 8a w Pabianicach


 Informacja o wyborze oferty.

więcej »

Remont dachu - P.Skargi 4_6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej »

Rozbiórka po pożarze - Narutowicza 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Częściowa rozbiórkapo pożarze drewnianego budynku mieszkalnego i murowanego oraz drewnianych pomieszczeń gospodarczych usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 11 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

 

więcej »

Ściana szczytowa - Zamkowa 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej budynku frontowego usytuowanego na nieruchomości przy ul. Zamkowej 51 w Pabianicach

Informacja o wyborze oferty.

więcej »

Przewody kominowe - ul. Kościelna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Montaż przewodu kominowego wentylacyjnego ul. Kościelna 6 m 3 oraz uszczelnienie kanału dymowego ul. Kościelna 2 m 17 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

więcej »

Wzmocnienie ściany szczytowej - Zamkowa 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej budynku frontowego usytuowanego na nieruchomości przy ul. Zamkowej 51 w Pabianicach

więcej »