Rozbiórka budynku przy ul. św. Rocza 11 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego
usytuowanego przy ul. św. Rocha 11 w
Pabianicach”


 Informacja o wyborze oferty.

więcej »

Usuwanie awarii wod-kan i CO 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. w systemie calodobowym”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego : 

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

Informacja o wyborze oferty

więcej »

Drzewa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego : 

Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych

 administrowanych przez ZGM”

Informacja o wyborze oferty

więcej »