Nr spr. ZGM.NZP.2422.10.2019

 Pabianice, dnia 04.12.2019 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
na lata 2020-2021

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Okres realizacji zamówienia:  24 miesiące

 Termin składania ofert:  2019.12.16, godzina 13:30 - w dniu 9.12.2019 zmieniono termin składania ofert

 Kryterium wyboru ofert (na wszystkie części zamówienia)  :          

 Cena (składka ubezpieczeniowa) – 95 %

 Warunki ubezpieczenia – 5 %

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. Z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przez:

EIA S.A.  z siedzibą w Toruniu (kod 87-100) przy ul. Jęczmiennej 21

na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu zostały zamieszczone na

stronie internetowej :  www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postepowania.

Dodatkowo, ogłoszenie o zamówieniu, można pobrać TUTAJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, mozna pobrac TUTAJ