Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poprawiono formularze w formacie xls w zakresie układu komórek - 13.12.2016r.

Treść pytania z dnia 14.12.2016 r. dotyczącego treści SIWZ wraz z odpowiedzią


 Wykaz ofert złożonych w terminie i otwartych.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 31.05.2017

więcej »

Remont dachów i głowic kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

REMONTY DACHÓW i KOMINÓW

na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul.Gdańskiej 7,
ul. św. Rocha 19, ul. Konopnej 1, ul. Pięknej 25, ul. Kościuszki 31a,
ul. Narutowicza 19 i ul. Szarych Szeregów 11 w Pabianicach

W dniu 13.06.2017 r. zamieszczono druk oferty z naniesiona poprawą.

W dniu 14.06.2017 r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty - II.

Przeniesiony do archiwum 12.12.2017r.

więcej »

Remont dachów i kominów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

REMONT DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynkach położonych na nieruchomości przy 
  ul. Kościuszki 31a  w Pabianicach


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12.12.2017r.

więcej »

Remont lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 18 

akład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
W ZAKRESIE ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
NA LOKAL BIUROWY
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W PABIANICACH


 Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12.12.2017r.

więcej »

Remont lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 18 - II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
 W ZAKRESIE ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
NA LOKAL BIUROWY
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
W BUDYNKU WSPÓLNOTY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W PABIANICACH

 


 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12.12.2017r.

więcej »

Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

REMONT BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA LOKALE WSPOMAGANE DLA DZIECI Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Pytanie z dnia 16.11.2017r z odpowiedzią.

Pytanie z dnia 20.11.2017r z odpowiedzią.

W dniu 24.11.2017r wprowadzono zmiany w SIWZ.

 


 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 Przeniesiono do archiwum 15.01.2018r

Projekt „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                        /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg                         

 

więcej »

Plan postępowań 

PLAN POSTĘPOWAŃ

O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2017

Przeniesiony do archiwum 16.01.2018r.

więcej »