Informacja o wyborze oferty.

 Nr spr. ZGM.AZP.2422.2.2014.WRH

Pabianice, dnia 24.01.2014 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 03.02.2014 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

4.     Druki formularzy cenowych (druki nr 2/.....)

4.1.         druki w formacie PDF

4.1.1.            Druk nr 2/1 - Materiały ogólnobudowlane

4.1.2.            Druk nr 2/2 - Materiały budowlane z betonu

4.1.3.            Druk nr 2/3 - Tarcica budowlana

4.1.4.            Druk nr 2/4 - Płyty OSB

4.1.5.            Druk nr 2/5 - Styropian

4.1.6.            Druk nr 2/6 - Łączniki i okucia budowlane itp

4.1.7.            Druk nr 2/7 - Kruszywa budowlane

4.1.8.            Druk nr 2/8 - Materiały do robót dekarskich

4.1.9.            Druk nr 2/9 - Materiały różne

4.1.10.         Druk nr 2/10 - Materiały sanitarne

4.1.11.         Druk nr 2/11 - Siatka zbrojeniowa

4.2.         druki w programie EXCEL- aktywne

4.2.1.            Druk nr 2/1 - Materiały ogólnobudowlane

4.2.2.            Druk nr 2/2 - Materiały budowlane z betonu

4.2.3.            Druk nr 2/3 - Tarcica budowlana

4.2.4.            Druk nr 2/4 - Płyty OSB

4.2.5.            Druk nr 2/5 - Styropian

4.2.6.            Druk nr 2/6 - Łączniki i okucia budowlane itp

4.2.7.            Druk nr 2/7 - Kruszywa budowlane

4.2.8.            Druk nr 2/8 - Materiały do robót dekarskich

4.2.9.            Druk nr 2/9 - Materiały różne

4.2.10.         Druk nr 2/10 - Materiały sanitarne

4.2.11.         Druk nr 2/11 - Siatka zbrojeniowa

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druków Formularzu cenowych aktywnych - prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

 

« powrót