Remont dachu - św, Jana 21 -wer.II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont pokrycia dachu i przemurowanie kominów  na budynku mieszkalnym

przy ul. św. Jana 21 w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Remont dachu - P.Skargi 4 -wer.II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Remont dachu - św, Jana 21 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont pokrycia dachu i przemurowanie kominów  na budynku mieszkalnym

przy ul. św. Jana 21 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Remont dachu - P.Skargi 4 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Termomodernizacja - budynek przy ul. Zamkowej 48B 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

Częściowa termomodernizacja  budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach polegającą na wymianie stolarki okiennej w lokalach gminnych ( 4 lokale zamieszkałe i 1 lokal niezamieszkały) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 48 b w Pabianicach.

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Remont dachu - Zamkowa 35 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Zamkowej 35 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Drzewa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych
administrowanych przez ZGM”

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »

Usuwanie awarii wod-kan 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w systemie calodobowym”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

więcej »