Odpady przemysłowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.


Informacja z otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 22 lutego 2017r.

więcej »

Monitoring składowiska odpadów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przeprowadzenie monitoringu środowiskowego na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna"


Informacja z otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 22 lutego 2017r.

więcej »

Audyt energetyczny budynku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wykonanie audytu energetycznego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 7 w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Orzeczenie techniczne Stary Rynek 5 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Opracowanie orzeczenia technicznego dotyczącego pękniętych ścian przy bramie - ul. Stary Rynek 5 w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Dokumentacja projektowa - Moniuszki 8A 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz modernizacji instalacji c.o. zasilanej obecnie z kotła węglowego z przejściem na zasilanie z nowego kotła gazowego w budynku przy ul. Moniuszki 8A w Pabianicach

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Windykacja zewnętrzna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Świadczenie usług pozasądowej windykacji zewnętrznej na zlecenie Zamawiającego”


Odpowiedzi na pytania.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Dokumentacja projektowa Odrodzenia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach."

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Kominy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Montaż przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych”

 


 Uwaga, w dniu 4.04.2017 dokonano zmian załączników!

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Dokumentacja projektowa Odrodzenia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach


 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 maja 2017r.

więcej »

Dozór kotłowni 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni."

UWAGA - 16.05.2017 został zmieniony formularz cenowy 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 6 lipca 2017r.

więcej »

Ogrodzenie 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie ogrodzenia działek 171/5 i 171/6 z montażem bramy wjazdowej i dwóch furtek
przy ul. Cichej 41 i 43  w Pabianicach”

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 18 sierpnia 2017r.

więcej »

Telefonia komórkowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Świadczeniuutelefonikomórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych,  przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów

Na wniosek firmy T-Mobile termin złożenia ofert zostaje przesunięty na dzień 14.06.2017 r.


Informacja o otwarciu ofert

Inormacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

więcej »

Rozbiórka budynku przy ul. Skłodowskiej 30 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków przy ul. Skłodowskiej 30  
w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

więcej »

Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

"Usługa zarządzania projektem pn:

 Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.”

 


Pytanie i treść odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

więcej »

Okna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Wykonanie wymiany stolarki okiennej w ilości 26 szt. z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi  wraz z dostawą stolarki”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

więcej »

Odbiór odpadów przemysłowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.


Informacja z otwarcia ofert.

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

 

więcej »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Montaż przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych."


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 września 2017r.

więcej »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 2 w Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Dokumentacja dotyczaca Szpitalnej 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Opracowanie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynków na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej 2 w Pabianicach."


 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Remont lokali socjalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Instalacja CO przy ul. Odrodzenia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  Montaż instalacji Co i CWU dla 3 lokali mieszkalnych oraz modernizacji Co i CWU w pomieszczeniach socjalnych przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach”

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodów kominowych dla lokali.


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wymiana wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 4 w Pabianicach"


Informacja z otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 września 2017r

więcej »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków przy ul. Mickiewicza 4  w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Instalacja CO przy ul. Moniuszki 8A 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji CO i CWU w budynku przy ul. Moniuszki 8A”

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu braku ofert

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Ogrodzenia Pułaskiego - Konopnickiej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wykonanie ogrodzeń na 3 nieruchomościach w Pabianicach”

 


Informacja o unieważnieniu

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Utwardzenie wjazdu na posesje 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej dla 4 nieruchomościach w Pabianicach”

 


Informacja o unieważnieniu

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Obsługa wpłat gotówkowych ZGM 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w  Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Montaż domofonu w budynku przy ul. Zgoda 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem w budynku przy ul. Zgoda 6 w Pabianicach”


Unieważnienie postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Stolarka okienna w budynku przy ul. św. Jana 8 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie i montaż okna drewnianego w klatce schodowej budynku wielorodzinnego   przy ul. Św. Jana 8 w Pabianicach”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Rozbiórka budynków przy ul. Narutowicza 27 i Skłodowskiej 30 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie rozbiórek budynków na terenach nieruchomości przy ul. Narutowicza 27 oraz przy ul. Skłodowskiej 30 w Pabianicach


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Utwardzenie wjazdu na posesje II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej dla  4 nieruchomościach w Pabianicach II”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Druk książeczek opłat 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Ogrodzenia II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie ogrodzeń na  3  nieruchomościach w Pabianicach II”

 


 

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Zakup kotła gazowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Demontaż istniejących dwóch kotłów gazowych oraz dostawa i montaż kotła gazowego Buderus Logano Plus GB312 – 160 kW w kotłowni przy ul. Traugutta 2 w Pabianicach (budynek użytkowy).


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Utwardzenie wjazdu na posesje III 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej dla  4 nieruchomościach w Pabianicach III”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Ogrodzenia III 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie ogrodzeń na  2 nieruchomościach w Pabianicach III”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Brama na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 29 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie oraz montaż metalowej bramy na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 29 w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 grudnia 2017r

więcej »

Ochrona mienia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH"


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 17 stycznia 2018

 

więcej »

Tusze i tonery 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 17 stycznia 2018

więcej »

Instalacja elektryczna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont instalacji elektrycznej  i oświetlenia administracyjnego przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 17 stycznia 2018

więcej »

Usuwanie awarii elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 17 stycznia 2018

więcej »