Dokumenty do pobrania 

 1. Zaświadczenie o nie zaleganiu z czynszem - druk w formacie PDF i w formacie doc

2. Wniosek o potwierdzenie wykonania prac remontowych przed wykupem mieszkania - w formacie PDF i w formacie docx.

3. Monitoring wizyjny w prywatnej przestrzeni mieszkańców:

    - monitoring wizyjny w świetle prawa,

    - 10 wskazówek PUODO.