Dokumenty do pobrania 

 1. Zaświadczenie o nie zaleganiu z czynszem - druk w formacie PDF i w formacie doc

2. Wniosek o potwierdzenie wykonania prac remontowych przed wykupem mieszkania - w formacie PDF i w formacie docx.