Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg

nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych: 

 

Lp.

Adres lokalu użytkowego

Pow. lokalu

 

Cena wywoł. (netto) za 1m²

Wysokość wadium

1

ul. ks. Piotra Skargi 36

38,00 m²

4,10 zł/m²

467,40 zł

2

ul.gen. Kazimierza Pułaskiego 9

53,70 m²

9,00 zł/m²

1 449,90 zł

3

ul.gen. Kazimierza Pułaskiego 14

42,33 m²

9,00 zł/m²

1 142,91 zł

4

ul.gen. Kazimierza Pułaskiego 14

22,94 m²

9,29 zł/m²

639,34 zł

5

ul. Tadeusza Kościuszki 7

25,66 m²

4,87 zł/m²

374,89 zł

6

ul. Jana Kilińskiego 27

18,10 m²

9,00 zł/m²

488,70 zł

7

ul. Zamkowa 20

74,58 m²

9,00 zł/m²

2 013,66 zł

8

ul. Zamkowa 22

143,51 m²

12,00 zł/m²

5 166,36 zł

 

Oferty z napisem „Lokal użytkowy – adres lokalu” należy składać do dnia 25.08.2020r. w siedzibie ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6 pok.10, tel. 42-225-92-62 wg wymaganego wzoru wynajmującego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2020r. o godz. 10:00 pod w/w adresem.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie w dwóch etapach, odbywających się w dniu przetargu, bezpośrednio po sobie.

Cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa stawka zaproponowana w ofertach pisemnych. Do czynszu wyliczonego w oparciu o wylicytowaną stawkę, dolicza się podatek VAT.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do: wpłacenia wadium przetargowego wysokości 3 miesięcznego czynszu za dany lokal oraz zapoznania się z warunkami przetargu i pobrania wymaganych wzorów dokumentów.

Wadium należy wpłacić na konto Getin Noble Bank S.A. 06 1560 0013 2643 4934 6000 0008

z dopiskiem „Wadium za lokal użytkowy przy ul. ........................................ w Pabianicach” lub w punktach kasowych obsługiwanych przez Agencję Bankową Monetia.

Warunki umowy najmu nie są przedmiotem negocjacji. Szczegółowych wyjaśnień dotyczących warunków przetargu oraz najmu lokali udziela ZGM przy ul. Warzywnej 6 pok.10, tel.42-225-92-62. Zakład zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Zakład nie odpowiada za stan techniczny lokali.