Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach dla osób niepełnosprawnych.....

więcej »

O firmie 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6

 

  /resources/images/zgm_2.jpg                                                                                         
                                                  
 

NIP 731 000 57 74                                                              
REGON 470013843                                                                              
mail: zgm@zgm.pabianice.pl                                                                                                                                                                                              

 

      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach powołany został na podstawie Uchwały nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych.

więcej »

KORONAWIRUS 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

  Informujemy, że od dnia 7 października 2020r  oprócz wcześniejszych form komunikacji: telefonicznych , listownych czy mailowych będziemy, z pewnymi ograniczeniami, obsługiwać bezpośrednio interesantów w siedzibie ZGM przy ul. Warzywnej 6 i w siedzibach administracji (poszczególne  ROM-y) – wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

W sprawach pilnych i nagłych.

Wizyty należy uzgadniać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu : 42 22-59-285 

lub odpowiedniej jednostki organizacyjnej ZGM:

ROM I :    42 225 18 11,     42 225 18 12

ROM III : 42 225 18 17,     42 225 18 18

UWAGA!

Ze względu na modernizację siedziby, Administracja ROM II została przeniesiona
na ul. Warzywną 6.

Telefony kontaktowe  ROM II : 

                                                        Kierownik: - 517 398 467

                                                        Technik: - 512 106 495

                                                        Administrator: - 509 588 862

(numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej www.zgm.pabianice.pl w zakładce „Kontakt”).

Odbywać się to będzie z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, polegających na obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maseczki.

Po wejściu do budynku Zakładu należy dezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji jest udostępniony) lub założyć rękawiczki.

Ze względów bezpieczeństwa, osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych, nie będą obsługiwane.

W budynku ZGM przy ul. Warzywnej 6, a także w każdej siedzibie administracji (poszczególne  ROM-y) - może przebywać w tym samym czasie 1 interesant.

Pozostałe umówione osoby oczekują w odległości co najmniej 2 metrów od siebie na zewnątrz budynku.

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy naszych petentów o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum.

 

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt:

 mailowy - e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl,

telefoniczny, (numery telefonów są zamieszczone w zakładce "Kontakt")

listowny lub przez ePUAP.

Dotyczy to również przyjęć interesantów przez Dyrektora i jego zastępców.

Wszystkie podjęte działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa i jest podyktowane naszym wspólnym dobrem.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń.

 


 

Informacja dla najemców lokali użytkowych

 

Zarządzenie nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania należności o charakterze cywilnoprawnym za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

 

Zarządzenie nr 154/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 66/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Poniżej są zamieszczamy pliki do pobrania w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem SARS-coV-2 wraz z załącznikami.

       1.       Pismo kampania informacyjna.

       2.       PLAKAT - Koronawirus_jak zapobiegać zakażeniu.

       3.       Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.

      4.    Jak skutecznie dezynfekować ręce.

       4.       Jak myć ręce.