Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice
określa Rada Miejska w Pabianicach.

 

Pełne informacje o zawieraniu umów na najem lokali gminnych można uzyskać pod poniższym adresem:

http://nowy-bip.um.pabianice.pl/cases/content/264

Odnośne Uchwały można pobrać poniżej:

Uchwała Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.06.2008r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice

(tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 03.04.2014 r. poz. 1609)

Zmiany zostały wprowadzone następującymi Uchwałami:

1. Uchwała Nr L/638/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice.

Dziennik Urzędowy Woj. Łódz. 2014.232 - http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=232

2. Uchwała Nr XXX/363/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice.

Dziennik Urzędowy Woj. Łódz. 2012.3266 - http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3266

3. Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice.

Dziennik Urzędowy Woj. Łódz. 2011.291.2971 - http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2971