Obsługa lokatorów 

 

Witamy w Portalu Obsługi Lokatorów

 

Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z lokatorami  ZGM w Pabianicach. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji lokatorów, naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.
Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie zakładki „Obsługa lokatorów” i wprowadzeniu loginu i hasła startowego otrzymanego w siedzibie ZGM w Pabianicach, pokój nr 10 lub w ROM-ach. Program wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.

Dostęp do formularzy zawierających dane po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie strony. Są to:

Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach ZGM w Pabianicach.

Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie,

Księgowość - po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają (jeśli takowe występują) zaległości dochodzonych na drodze postępowania sądowego, a także zobowiązań wynikających z otrzymanych od spółdzielni faktur.

Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

Media rozliczenia - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu,

Rachunki wirtualne - wyświetlane są numery kont bankowych przypisanych indywidualnie lokatorowi oraz rodzajowi opłaty.

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z portalu naciskamy napis „Wyloguj” w prawym górnym rogu portalu.
W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika należy ponownie zgłosić się do siedziby ZGM w Pabianicach, pokój nr 10 lub do ROM-u, celem nadania nowych parametrów wejściowych.