WYKAZ LOKALI GMINNYCH DO ZAMIANY na dzień 19.04.2021

 Do pobrania w formacie PDF i XLS

 ZGM.NW.435.5.2021

 

      obecnie zajmowany lokal poszukiwany lokal  
Lp nr oferty adres m2 liczba pokoi piętro wc ogrzewanie   oczekiwane ogrzewanie m2 liczba pokoi piętro  
1 172/15 Szewska 69,76 3 2 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 45-80 2-3 0-4 za spłatę zadłużenia 
2 174/15 Armii Krajowej 22,04 1 0 tak węgl. niezadłużone co 25-30 1 0-1 za spłatę zadłużenia 
3 176/15 Zamkowa         25,05 1 0 tak węgl. niezadłużone co 30-50 1-2 0-4 za spłatę zadłużenia 
4 178/16 Tadeusza Kościuszki 42,56 1 1 tak węgl. niezadłużone co/bloki 40-45 2 1-4 za spłatę zadłużenia 
5 181/16 gen. Kazimierza Pułaskiego    28,90 1 2 tak elektr. niezadłużone co 33-50 2 x za spłatę zadłużenia 
6 189/16 Grabowa 21,72 1 1 poza lokalem węgl. niezadłużone co ok.30 1 x za spłatę zadłużenia 
7 194/16 Warszawska (współwł.) 30,20 1 2 poza lokalem węgl. niezadłużone węglowe 20 1 0-1 za spłatę zadłużenia 
8 199/16 Poprzeczna  53,31 1 1 poza lokalem węgl. niezadłużone węglowe 30-40 1 1 bez spłaty zadłużenia
9 203/16 św. Jana 52,15 2 1 tak węgl. niezadłużone co 25-35 1 x bez spłaty zadłużenia
10 204/16 Konstantynowska  51,80 2 0 tak węgl. zadłużone węglowe 30-40 1 x x
11 211/16 Bóźniczna 70,85 2 2 tak węgl. niezadłużone co/bloki od 40 2 0-2 za spłatę zadłużenia 
12 214/16 Tadeusza Kościuszki 24,04 1 1 tak węgl. niezadłużone co 35-50 2 x za spłatę zadłużenia 
13 218/16 Stanisława Moniuszki 26,39 1 1 tak węgl. niezadłużone co 30 1 0-3 za spłatę zadłużenia 
14 220/16 Poprzeczna 39,00 2 1 poza lokalem węgl. niezadłużone węglowe 10 1 0-1 bez spłaty zadłużenia
15 222/16 gen. Leopolda Okulickiego 67,62 2 0 tak węgl. zadłużone węglowe 16-32 1 0-2 x
16 226/16 Bóźniczna 68,79 2 0 tak węgl. niezadłużone co 40-48 2 1 bez spłaty zadłużenia
17 227/16 Konstantynowska  33,92 2 1 tak elektr. niezadłużone co 36-46 2-3 1-2 bez spłaty zadłużenia
18 235/16 św. Rocha 43,40 1/2 1 tak węgl. niezadłużone co/bloki 30-40 1-2 0-1 za spłatę zadłużenia 
19 237/16 Toruńska 30,63 2 0 tak węgl. niezadłużone węglowe 30-46 2 x za spłatę zadłużenia
20 240/16 Bóźniczna 60,45 2 1 tak węgl. niezadłużone co 30-50 2 1 bez spłaty zadłużenia
21 242/16 Bóźniczna (bud.prywatny) 41,80 2 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 50-70 3 0-1 za spłatę zadłużenia 
22 247/16 Warszawska 42,78 2 3 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 35-50 1-2 0-1 za spłatę zadłużenia 
23 252/16 gen. Romualda Traugutta 43,08  
PN 32,83
1 2 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 28-35 1 1-4 za spłatę zadłużenia 
24 253/16 Zamkowa         38,48 
PN 33,43
2 1 tak węgl. niezadłużone co 35-50 2 0-2 za spłatę zadłużenia 
25 3/17 Partyzancka 26,60 1 1 poza lokalem węgl. niezadłużone co/gazowe 30 1 0-1 za spłatę zadłużenia 
26 4/17 Władysława Reymonta 17,16 1 2 tak elektr. niezadłużone węglowe 18-25 1 0 bez spłaty zadłużenia
27 7/17 Warszawska (bud.prywatny) 82,98 3 1 tak węgl. niezadłużone co 50 3 0-1 za spłatę zadłużenia 
28 10/17 Marii Konopnickiej 57,89 2 1 tak węgl. niezadłużone węglowe od 50 3 1-2 za spłatę zadłużenia 
29 12/17 Ludwika Waryńskiego 47,95 2 2 tak węgl. niezadłużone co/bloki 50-55 3 1-2 bez spłaty zadłużenia
30 14/17 Marii Skłodowskiej-Curie 36,91 2 1 tak węgl. niezadłużone co do 45 2 0-3 za spłatę zadłużenia 
31 15/17 Romualda Mielczarskiego 34,39 1 0 tak węgl. niezadłużone co do 30 1 1 bez spłaty zadłużenia
32 18/17 Bóźniczna 41,40 1 0 tak węgl/el niezadłużone co 45-80 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
33 21/17 św. Jana 28,94 1 3 tak węgl. niezadłużone co 40 2 1 za spłatę zadłużenia 
34 27/17 św. Rocha 72,50 3 1 tak węgl. zadłużone co/węglowe 35-50 2 0-1 x
35 28/17 Partyzancka 52,56 2 1 tak lok. kotł. niezadłużone co 50-60 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
36 33/17 Pomorska 27,25 1 2 poza lokalem węgl. niezadłużone co 45-65 2-3 1 za spłatę zadłużenia
37 34/17 Południowa 42,08 1 0 tak węgl. niezadłużone co/elektryczne 25-32 1 0-1 za spłatę zadłużenia 
38 35/17 św. Jana 40,28 2 1 tak węgl. niezadłużone co/bloki 38-50 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
39 36/17 Partyzancka 35,02     PN 17,51 2 0 tak co niezadłużone co 42 2 0 bez spłaty zadłużenia
40 39/17 Świętokrzyska 40,94     PN 39,23 1 0 poza lokalem węgl/el niezadłużone węglowe 30-35 1 0-1 bez spłaty zadłużenia
41 40/17 Henryka Sienkiewicza 25,30 2 1 tak węgl. niezadłużone co 35-45 1 x za spłatę zadłużenia 
42 46/17 Aleksandra Kostki-Napierskiego 46,44 1 1 tak węgl niezadłużone co 50 1 1 za spłatę zadłużenia 
43 48/17 Juliusza Słowackiego 38,22 2 1 tak węgl/el niezadłużone co 40-60 1-2 1-2 za spłatę zadłużenia 
44 51/17 Warszawska 47,07 2 0 tak węgl. niezadłużone co 32-36 2 0-1 za spłatę zadłużenia 
45 52/17 Wileńska (bloki)  48,32 2 3 tak co niezadłużone co 50-60 3 x za spłatę zadłużenia 
46 54/17 Szewska 42,00 2 1 tak gazowe niezadłużone co 50-70 3-4 0-1 za spłatę zadłużenia 
47 55/17 Łąkowa 40,63 1 1 tak węgl. niezadłużone węglowe 50-80 2-3 0-1 za spłatę zadłużenia 
48 56/17 Bóźniczna 14,20 1 2 poza lokalem węgl/el niezadłużone co/węgl/el 30-50 2 1-4 za spłatę zadłużenia 
49 57/17 Szewska 55,10      PN 40,41 2 3 tak węgl. niezadłużone co 40-70 3 0-1 za spłatę zadłużenia 
50 58/17 Bóźniczna 36,21 2 1 tak elektr. niezadłużone co/węgl/el 50-70 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
51 4/18 Partyzancka 58,29 3 1 tak węgl. zadłużone co 35-45 2 1 bez spłaty zadłużenia
52 5/18 Jana Kilińskiego  51,76 2 1 tak węgl. zadłużone węglowe 25-35 2 0-1 bez spłaty zadłużenia 
53 6/18 Rzgowska 37,00 1 0 poza lokalem węgl. niezadłużone co 35-40 2 0-3 bez spłaty zadłużenia
54 10/18 św. Jana (bud.prywatny) 37,20 2 0 tak węgl. niezadłużone co 40-50 2 0-3 bez spłaty zadłużenia
55 12/18 Kościelna 54,64 2 1 tak elektr. niezadłużone co 45-60 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
56 13/18 Szewska 34,66 2 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 50-70 3-4 0-4 za spłatę zadłużenia 
57 16/18 Marii Skłodowskiej-Curie (bloki) 45,23 2 1 tak co niezadłużone co 22-28 1 0-1 bez spłaty zadłużenia
58 17/18 Stanisława Moniuszki 31,70      PN 15,85 1 3 tak węgl. niezadłużone węglowe 45-60 2-3 0-4 za spłatę zadłużenia 
59 21/18 Mariańska 20,80 1 1 tak węgl. niezadłużone co 30-35 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
60 22/18 gen. Kazimierza Pułaskiego 42,75 2 1 tak węgl. zadłużone węglowe 28-31 1 1 x
61 23/18 Ludwika Waryńskiego 22,26         PN 13,55 1 1 tak węgl. niezadłużone co 35-37 1 0 bez spłaty zadłużenia
62 24/18 Mariańska 25,30 1 0 tak elektr. niezadłużone węgl/el 40-50 2 0-1 bez spłaty zadłużenia
63 27/18 Henryka Sienkiewicza 29,61 2 0 tak węgl. niezadłużone co/węgl/el 30-50 2 1 za spłatę zadłużenia 
64 28/18 Stanisława Moniuszki (bloki) 38,95 2 1 tak co niezadłużone co 50-60 3 0-3 bez spłaty zadłużenia
65 29/18 Poprzeczna 35,75 2 0 tak węgl. niezadłużone co/węgl 48-52 2-3 0-1 za spłatę zadłużenia 
66 30/18 gen. Kazimierza Pułaskiego 70,41 3 2 tak węgl. niezadłużone co 25-30 1 0-1 bez spłaty zadłużenia
67 31/18 Warszawska (GMP + OF) 43,50 1 1 tak węgl. zadłużone co 30-35 1 0 x
68 33/18 ks. Piotra Skargi 53,45 2 1 tak węgl. niezadłużone co 35-40 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
69 34/18 Kościelna 67,81 2 1 tak węgl. niezadłużone co/węgl 35-40 1 0-1 bez spłaty zadłużenia
70 35/18 Szewska 49,97 2 0 tak gazowe niezadłużone co 35-50 2 0-2 za spłatę zadłużenia 
71 38/18 Pomorska 32,24 2 1 poza lokalem węgl. niezadłużone co 40-45 2 1 bez spłaty zadłużenia
72 40/18 Henryka Sienkiewicza 25,73 1 2 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 45-60 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
73 41/18 św. Jana 67,88 3 1 tak węgl. niezadłużone co 40-56 2-3 0-4 za spłatę zadłużenia 
74 43/18 Stanisława Moniuszki 24,75 1 0 poza lokalem węgl. niezadłużone co/węglowe 38-45 1 0-1 za spłatę zadłużenia 
75 44/18 Poprzeczna 23,30 1 0 tak elektr. niezadłużone węglowe 35-45 2-3 0-1 bez spłaty zadłużenia
76 46/18 Zamkowa 43,36 2 1 tak węgl. niezadłużone co/bloki 38-50 2 1-3 za spłatę zadłużenia 
77 47/18 Armii Krajowej 31,39 1 0 tak węgl. niezadłużone węglowe 26-28 1 1 bez spłaty zadłużenia
78 48/18 gen. Romualda Traugutta 22,26 1 0 tak węgl/el niezadłużone co/węglowe do 50 2 0-4 bez spłaty zadłużenia
79 54/18 Piotra Skargi 48,69 2 2 tak węgl. niezadłużone co 25-35 1 0-2 bez spłaty zadłużenia
80 59/18 Stefana kard. Wyszyńskiego 50,27 3 1 tak węgl. niezadłużone co 30-35 2 x bez spłaty zadłużenia
81 60/18 Piękna  40,90 2 0 tak węgl. zadłużone węglowe 18-20 1 0-1 x
82 62/18 Tadeusza Kościuszki 23,01 2 0 tak węgl. niezadłużone co 23-40 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
83 63/18 Majdany 18,92 1 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 25-35 2 0-4 za spłatę zadłużenia 
84 2/19 Jana Pawła II 34,36 1 0 tak węgl. niezadłużone co 35-42 2 1-2 za spłatę zadłużenia 
85 4/19 św. Jana 56,87 2 1 tak węgl. niezadłużone co 25-34 1-2 0-2 bez spłaty zadłużenia
86 5/19 Tadeusza Kościuszki 55,57     PN 52,08 3 2 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 50-70 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
87 6/19 Odrodzenia (bloki) 46,28 2 0 tak co niezadłużone co/bloki 55-65 3 0 bez spłaty zadłużenia
88 7/19 Żwirki i Wigury 52,40 3 1 tak węgl. niezadłużone co/węgl/el 40-70 2-4 0-2 za spłatę zadłużenia 
89 8/19 św. Maksymiliana Marii Kolbego 24,20 1 0 tak elektr. niezadłużone co 30-45 2 1-2 za spłatę zadłużenia 
90 14/19 Poprzeczna 54,76 2 1 tak węgl. niezadłużone co 50-65 3-4 0-2 bez spłaty zadłużenia
91 15/19 Ludwika Waryńskiego 31,68     PN 21,90 2 3 tak węgl. niezadłużone co do 32 2 0-1 bez spłaty zadłużenia
92 16/19 Zamkowa (bloki) 48,46 3 3 tak co niezadłużone co 40-45 2 1-4 bez spłaty zadłużenia
93 17/19 Szewska 59,55 2 1 tak węgl. niezadłużone co od 30 2 x za spłatę zadłużenia 
94 20/19 Świętokrzyska 24,44 1 1 tak elektr. niezadłużone co 45-55 2-3 0-4 za spłatę zadłużenia 
95 23/19 Marii Konopnickiej 37,05 2 1 tak węgl. niezadłużone co 30-35 2 1 bez spłaty zadłużenia
96 24/19 Tadeusza Kościuszki 58,88 3 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 60-80 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
97 25/19 Żwirki i Wigury 34,52 1 0 poza lokalem węgl. niezadłużone co/węglowe 50-70 3 0-4 za spłatę zadłużenia 
98 28/19 Bóźniczna 37,86 1 1 tak węgl niezadłużone co/węglowe 35-70 2-3 0-3 za spłatę zadłużenia
99 29/19 Szewska (bud.prywatny) 45,19 2 0 tak węgl. niezadłużone co/bloki 35-40 2 1-2 za spłatę zadłużenia
100 31/19 Wiejska (bloki) 34,12 2 0 tak co niezadłużone co 40-60 2-3 0-2 za spłatę zadłużenia
101 32/19 Józefa Poniatowskiego 25,00 1 0 tak elektr. niezadłużone co/bloki 40-70 3 0-4 za spłatę zadłużenia
102 33/19 Warszawska 38,92 2 3 tak węgl. niezadłużone   od 40 2 0-2 za spłatę zadłużenia
103 34/19 Toruńska 32,37 1 1 tak węgl/el niezadłużone co/węgl/el 30-60 2 x za spłatę zadłużenia
104 1/20 Garncarska 43,00 2 3 x węgl. niezadłużone co 30-40 2 0-1 za spłatę zadłużenia
105 2/20 Garncarska (bud.prywatny) 32,83 1 2 tak elektr. niezadłużone co/bloki od 50 od 2 1-4 za spłatę zadłużenia
106 3/20 gen. Kazimierza Pułaskiego 29,93      PN 14,96 1 1 tak pellet niezadłużone węglowe 40-45 2 1-2 za spłatę zadłużenia
107 5/20 Tadeusza Kościuszki 56,32 2 1 tak gazowe niezadłużone co 35-40 2 1-2 bez spłaty zadłużenia
108 6/20 Grabowa 20,73 1 1 poza lokalem węgl. niezadłużone co 40-60 2 1 za spłatę zadłużenia
109 8/20 Stanisława Moniuszki (bloki) 24,40 1 2 tak co niezadłużone co 40-55 2 x za spłatę zadłużenia
110 9/20 Tadeusza Kościuszki 42,07 2 1 tak gazowe niezadłużone co/gazowe 42-60 2-3 0-3 za spłatę zadłużenia
111 12/20 Łaska 51,06 2 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 40-60 2-3 x za spłatę zadłużenia
112 13/20 ks. Piotra Skargi 25,00 1 0 tak elektr. niezadłużone węgl/co/el 55-100 2-3 0-2 za spłatę zadłużenia
113 14/20 Warszawska 32,44 1 0 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 45-60 2-3 0-2 za spłatę zadłużenia
114 15/20 Warszawska  25,87 1 1 tak węgl. niezadłużone co/węglowe 27-60 od 2 0-3 za spłatę zadłużenia
115 17/20 św. Maksymiliana Marii Kolbego 49,18 2 1 tak węgl. niezadłużone co 30-40 2 1-2 bez spłaty zadłużenia
116 18/20 Garncarska (bud.prywatny) 54,57 2 2 poza lokalem elektr. niezadłużone co/węglowe od 30 od 1 0-4 za spłatę zadłużenia
117 19/20 Władysława Reymonta (bud.prywatny) 38,27 2 0 tak węgl/el niezadłużone co 35-40 2 0-2 za spłatę zadłużenia
118 1/21 Marii Skłodowskiej-Curie 28,73 1 3 tak węgl/el niezadłużone co 28-37 1-2 x za spłatę zadłużenia
119 2/21 Marii Skłodowskiej-Curie 33,65 2 3 tak węgl/el niezadłużone co 25-50 1-2 0 za spłatę zadłużenia
120 3/21 Warszawska 33,78 2 0 tak elektr. niezadłużone węgl/gazowe 35-40 2 0-1 bez spłaty zadłużenia
121 4/21 Stary Rynek 26,60 2 1 tak co niezadłużone węgl/el 16-26 1 0-1 bez spłaty zadłużenia

 

 

 

 

...........................................................................................................................................

kontakt:
pokój 05,
tel.  42 225-92-54
ul. Warzywna 6, Pabianice

............................................................................................................................................

Legenda:

           co-z sieci miejskiej (gazowe)

           węgl-ogrzewanie węglowe

           el-elektryczne

 

Autor publikowanej informacji: Marzena Cieślak-Cieśla

Ostatnia modyfikacja: 2021-04-22

 

 

 

 

 

« back