Informacje 

Informacje dotyczące zamiany mieszkań gminnych.

Zgłoszenie mogą złożyć najemcy lokali mieszkalnych zajmujący niezadłużone i zadłużone lokale, oraz osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu z tytułu powstałego zadłużenia czynszowego lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

 PRZEPROWADZENIE ZAMIANY MIESZKAŃ POZWOLI:

       -  pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi

       -  uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego

       -  uniknięcie postępowania sądowego, egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji

       -  dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości jego opłat do potrzeb i możliwości najemcy

       -  możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale

       -  możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu lokalu

 Informacje udziela Dział Windykacji Tel. 42 22 59 254  pokój 05, parter

Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii ZGM, Pabianice, ul. Warzywna 6  tel. 42 22 – 59 – 282

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin zamiany mieszkań gminnych.

2. Druk zgłoszenia o pomoc w zamianie mieszkania.

 

Wykaz mieszkań do zamiany 

Wykaz lokali gminnych do zamiany - stan na 18.01.2022..........

Do pobrania w formacie PDF i XLS

more »