PLAN POSTĘPOWAŃ

 O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 JAKIE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2021

można pobrać TUTAJ