Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”

Informacja o wyborze oferty

more »

Drzewa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych
administrowanych przez ZGM”

Informacja o wyborze oferty

more »

Usuwanie awarii wod.-kan. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w systemie calodobowym”


Informacja o wyborze oferty.

more »