Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.AZP.2422.6.2015

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - można pobrać TUTAJ

Pabianice, dnia 26.11.2015 r.

 

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 

SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od dnia 04.01.2016 do dnia 31.12.2016 r.

Termin składania ofert:  do godz. 08:30 w dniu  04.12.2.2015 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do umowy:

2.1.         Załącznik nr 2: Parametry wybranych materiałów budowlanych

2.2.         Załącznik nr 3: Zapotrzebowanie materiałowe

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

4.     Druki formularzy cenowych (druki nr 2/.....)

 

4.1.         druki w formacie PDF

 

4.1.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane

4.1.2.            Druk nr 2/2 – Materiały budowlane betonowe

4.1.3.            Druk nr 2/3 – Stal kształtowa

4.1.4.            Druk nr 2/4 – Tarcica budowlana

4.1.5.            Druk nr 2/5 – Łączniki i okucia budowlane

4.1.6.            Druk nr 2/6 – Kruszywa budowlane

4.1.7.            Druk nr 2/7 – Materiały do robót dekarskich

4.1.8.            Druk nr 2/8 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.1.9.            Druk nr 2/9 – Materiały różne

4.1.10.         Druk nr 2/10 – Narzędzia budowlane

4.1.11.         Druk nr 2/11 – Materiały hydrauliczne

4.1.12.         Druk nr 2/12 – Materiały elektryczne

4.1.13.         Druk nr 2/13 – Szkło budowlane

 

4.2.         druki w programie EXCEL- aktywne

 

4.2.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane

4.2.2.            Druk nr 2/2 – Materiały budowlane betonowe

4.2.3.            Druk nr 2/3 – Stal kształtowa

4.2.4.            Druk nr 2/4 – Tarcica budowlana

4.2.5.            Druk nr 2/5 – Łączniki i okucia budowlane

4.2.6.            Druk nr 2/6 – Kruszywa budowlane

4.2.7.            Druk nr 2/7 – Materiały do robót dekarskich

4.2.8.            Druk nr 2/8 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.2.9.            Druk nr 2/9 – Materiały różne

4.2.10.         Druk nr 2/10 – Narzędzia budowlane

4.2.11.         Druk nr 2/11 – Materiały hydrauliczne

4.2.12.         Druk nr 2/12 – Materiały elektryczne

4.2.13.         Druk nr 2/13 – Szkło budowlane

 

 Uwaga:

W formularzach cenowych prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia z tytułu niezgodności oferty z treścią SIWZ.

« back