Ogłoszenie o wyborze oferty.

Wykaz ofert złożonych w terminie i otwartych.

Treść pytania z dnia 14.12.2016 r. dotyczącego treści SIWZ wraz z odpowiedzią

Poprawiono formularze w formacie xls w zakresie układu komórek - 13.12.2016r.

Nr spr. ZGM.AZP.2422.2.2016

 Pabianice, dnia 09.12.2016 r.

  INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

 SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od dnia 02.01.2017 do dnia 31.12.2017 r.

Termin składania ofert:  do godz. 9:00 w dniu  19.12.2016 r.

 

Kryteria wyboru ofert:          Cena - 60%

                                                    Termin dostawy – 40%

 

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do umowy:

2.1.         Załącznik nr 2: Parametry wybranych materiałów budowlanych

2.2.         Załącznik nr 3: Zapotrzebowanie materiałowe

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 7, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

4.     Druki formularzy cenowych (druki nr 2/.....)

4.1.         druki w formacie PDF

4.1.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane

4.1.2.            Druk nr 2/2 – Tarcica budowlana

4.1.3.            Druk nr 2/3 – Łączniki i okucia budowlane

4.1.4.            Druk nr 2/4 – Materiały do robót dekarskich

4.1.5.            Druk nr 2/5 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.1.6.            Druk nr 2/6 – Materiały różne

4.1.7.            Druk nr 2/7 – Materiały hydrauliczne

4.1.8.            Druk nr 2/8 – Materiały elektryczne

4.2.         druki w programie EXCEL- aktywne

4.2.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane

4.2.2.            Druk nr 2/2 – Tarcica budowlana

4.2.3.            Druk nr 2/3 – Łączniki i okucia budowlane

4.2.4.            Druk nr 2/4 – Materiały do robót dekarskich

4.2.5.            Druk nr 2/5 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.2.6.            Druk nr 2/6 – Materiały różne

4.2.7.            Druk nr 2/7 – Materiały hydrauliczne

4.2.8.            Druk nr 2/8 – Materiały elektryczne

 

Uwaga:

 W formularzach cenowych prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia z tytułu niezgodności oferty z treścią SIWZ.

« back