Nr spr. ZGM.NZP.240.1.2017

Pabianice, dnia 09.02.2017 r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ

O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2017

w odniesieniu do których realizuje się stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych  (dz. u. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

 

ROBOTY BUDOWLANE

1.

Remont dachów i głowic kominowych budynków usytuowanych na nieruchomościach w Pabianicach przy ul. ul. Gdańskiej 7, św. Rocha 19, Konopnej 1, Pięknej 25, Pięknej 39, Kościuszki 31A, Narutowicza 19, Szarych Szeregów 11, Zamkowej 66 (oficyna), Mielczarskiego 2

Przetarg nieograniczony

365 tysięcy złotych

I/II kw. 2017 r.

Informujemy również, iż w IV kwartale planowane jest przeprowadzenie postepowań na:

1.      Usługi:

a.     Wykonywanie usług kominiarskich w latach 2018-2019

b.     Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZGM w latach 2018-2019

2.      Dostawy:

a.     Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018.

 

Ponieważ realizacja umów zawartych w wyniku w/w zamówień będzie następowała w latach 2018 i 2019 to w dniu dzisiejszym, przed rozpoczęciem prac nad planem finansowym na rok 2018, nie można wskazać wartości tych zamówień (zakres będzie zależał od ilości przeznaczonych na nie środków finansowych w planach finansowych na lata 2018 i 2019). Przewiduje się, że powyższe zamówienia zostaną przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

« back