Ogłoszenie o wyniku przetargu

Nr spr. ZGM.AZP.2422.7.2014                                                                                     Pabianice, dnia 04.12.2014 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zmiany w treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego
1. W dniu 8 grudnia 2014 w formularzu cenowym części 11 - Materiały hydrauliczne zmieniono treść w pozycjach 7 i 272. Zmiana dotyczy uściślenia tych pozycji.Zmiany zostały podane w zamiennych Formularzach cenowych (w formatach PDF i EXCEL).
2. W dniu 9.12.2014 r. w formularzu cenowym części 5 - Łączniki i okucia budowlane zmieniono treść w pozycjach 76, 77 i 78. Zmiana dotyczy poprawy błędnie podanej nazwy wyrobów w tych pozycjach. Zmiany zostały podane w zamiennych Formularzach cenowych (w formatach PDF i EXCEL
3. W dniu 10.12.2014 r. w formularzu cenowym części 1 - Materiały ogólnobudowlane zmieniono treść w pozycjach 57 i 58 oraz dodano pozycję 57a. Zmiany dotyczą uściślenia nazwy wyrobu oraz poprawy błędnie podanej nazwy wyrobu w tych pozycjach. Zmiany zostały podane w zamiennych Formularzach cenowych (w formatach PDF i EXCEL).
 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 Tytuł zamówienia:

 SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od dnia 02.01.2015 do dnia 31.12.2015 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 12.12.2014 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do umowy:

2.1.         Załącznik nr 2: Parametry wybranych materiałów budowlanych

2.2.         Załącznik nr 3: Zapotrzebowanie materiałowe

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

4.     Druki formularzy cenowych (druki nr 2/.....)

4.1.         druki w formacie PDF

4.1.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane - zamienne

4.1.2.            Druk nr 2/2 – Materiały budowlane betonowe

4.1.3.            Druk nr 2/3 – Stal kształtowa

4.1.4.            Druk nr 2/4 – Tarcica budowlana

4.1.5.            Druk nr 2/5 – Łączniki i okucia budowlane -zamienne

4.1.6.            Druk nr 2/6 – Kruszywa budowlane

4.1.7.            Druk nr 2/7 – Materiały do robót dekarskich

4.1.8.            Druk nr 2/8 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.1.9.            Druk nr 2/9 – Materiały różne

4.1.10.         Druk nr 2/10 – Narzędzia budowlane

4.1.11.         Druk nr 2/11 – Materiały hydrauliczne - zamienne

4.1.12.         Druk nr 2/12 – Materiały elektryczne

4.1.13.         Druk nr 2/13 – Szkło budowlane

4.2.         druki w programie EXCEL- aktywne

4.2.1.            Druk nr 2/1 – Materiały ogólnobudowlane - zamienne

4.2.2.            Druk nr 2/2 – Materiały budowlane betonowe

4.2.3.            Druk nr 2/3 – Stal kształtowa

4.2.4.            Druk nr 2/4 – Tarcica budowlana

4.2.5.            Druk nr 2/5 – Łączniki i okucia budowlane - zamienne

4.2.6.            Druk nr 2/6 – Kruszywa budowlane

4.2.7.            Druk nr 2/7 – Materiały do robót dekarskich

4.2.8.            Druk nr 2/8 – Stolarka okienna i drzwiowa

4.2.9.            Druk nr 2/9 – Materiały różne

4.2.10.         Druk nr 2/10 – Narzędzia budowlane

4.2.11.         Druk nr 2/11 – Materiały hydrauliczne - zamienne

4.2.12.         Druk nr 2/12 – Materiały elektryczne

4.2.13.         Druk nr 2/13 – Szkło budowlane

 

Uwaga:

W formularzach cenowych prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

 

« back