Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 08.01.2014 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 16.01.2014  r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Wykaz posesji - załącznik nr 1 do SIWZ (stanowi też załącznik nr 1 do umowy)

4.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

5.     Druk nr 2 - Formularz cenowy

 

« back