Dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych"

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 24 czerwca 2014r.

more »

Nieczystości ciekłe 2014 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 października 2014r.

more »

Remonty dachów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Warzywna 6 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR


Informacja o wyniku naboru.

more »

Remont dachu przy ul. Odrodzenia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONT DACHU

na budynku położonym na nieruchomości przy ul. Odrodzenia 11  w Pabianicach - postępowanie unieważnione

Przeniesiono do archiwum 22 października 2014r.

more »

Remont dachu budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONT DACHU

na budynku usługowo - mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Odrodzenia 11
w Pabianicach (2)


W dniu 13.08.2014 dołączono informację dotyczącą SIWZ.


Ogłoszenie o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 października 2014r.

more »

Dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na:

SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przeniesiono do archiwum 9 września 2015r.

more »