Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.AZP.2422.5.2015

 

Pabianice, dnia 04.10.2015 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

WYKONYWANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH

W LATACH 2016 I 2017

 

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 
Termin realizacji:  od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2017 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 8:30 w dniu 17.11.2015 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 95 %

 

                                                  Termin wykonania dodatkowych usług kominiarskich – 5 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1.         Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz cen jednostkowych

2.2.         Załącznik nr 2 do umowy - Opis usług kominiarskich

2.3.         Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz posesji

3.     Druki ofertowe

3.1.         Druki ofertowe zblokowane w jeden plik w formacie PDF – z wyłączeniem druków nr 2 i nr 2a

3.2.         Druk nr 2 - Formularz cenowy (format PDF lub format EXCEL)

3.3.         Druk nr 2a - Załącznik do formularza ofertowego (format PDF lub format EXCEL)

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

 

« back