Odbiór i wywóz nieczystości 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 


Postępowanie uniważnione

Przeniesione do archiwum 9.03.2015r.

more »

Odbiór i wywóz nieczystości - II postępowanie 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 


Informacje o wyborze oferty.

Przeniesione do archiwum 31.03.2015r.

more »

Remonty dachów i kominów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

REMONTY DACHÓW i KOMINÓW

na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Konopnej 26, ul. Lutomierskiej 1, ul. Moniuszki 13, 
ul. Piękna 6  ul. Kościelnej 6,
ul. Moniuszki 142 i ul. św. Rocha 19 w Pabianicach

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesione do archiwum 30.10.2015r.

more »

Usługi kominiarskie 2016 i 2017 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

"WYKONYWANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH
W LATACH 2016 I 2017"

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesione do archiwum 4.12.2015r.

more »