Informacja o wyborze oferty.

 
 INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 Tytuł zamówienia:

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji: do 30.09.2014 r.

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 24.10.2013  r.

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.      Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8) - zblokowane w jeden plik

« back