Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 

Tytuł zamówienia:

 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNYCH do nieruchomościach przy ul. Armii Krajowej 8, ul. Armii Krajowej 16, Armii Krajowej 21 w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: do 31.10.2013 r.


Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do umowy:

3.1. oddzielne dla każdej z nieruchomości Projekty budowlano - wykonawcze:

3.1.1. ul. Armii Krajowej 8

3.1.2. ul. Armii Krajowej 16

3.1.3. ul. Armii Krajowej 21

3.2. o tej samej treści dla każdej z nieruchomości:

3.2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

3.2.2. Plan BIOZ

3.2.3. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

4. Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8) - zblokowane w jeden plik

 

« back