Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 19.12.2013 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

WYKONANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej

                                niż od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 30.12.2013  r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1.         Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz cen jednostkowych

2.2.         Załącznik nr 2 do umowy - Opis usług kominiarskich

2.3.         Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz posesji

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 12, zblokowane w jeden plik w formacie pdf)

3.1.         Druk ofertowy nr 2a - Załącznik do formularza ofertowego (w programie EXCEL - aktywny)

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku aktywnego nr 2a - prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

« back