Informacja o wyborze oferty.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

położonych  na nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 w Pabianicach

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: do 20.12.2013 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 14.11.2013  r.

 

 Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

 
 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (w dniu 12.11.2013r na stronie tytułowej poprawiono daty.
                                                                                      Poprawa ta nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.)

3.      Załączniki do umowy (stanowiącej część III SIWZ):

3.1.           Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego 4

3.2.           Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiorkowych

4.      Druki ofertowe (od nr 1 do nr 7) - zblokowane w jeden plik

« back