Informacja o wyborze ofert.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

PRZYJMOWANIE WPŁAT GOTÓWKOWYCH

z tytułu opłat dokonywanych na konto ZGM w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Termin realizacji: od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2015 r.

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 10.12.2013  r.

Kryterium wyboru ofert:

-       Cena - 70%

-       Godziny otwarcia punktów kasowych - 30%.

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 Treść pytania z dnia 2 drudnia 2013 i treść udzielonej odpowiedzi

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8) - zblokowane w jeden plik

« back