Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

położonych na nieruchomościach

przy ul. Pułaskiego 12 i ul. św. Rocha 6  w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji: do 30.11.2013 r.

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 26.08.2013 r.

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

 

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 
 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.      Załączniki do umowy:

3.1.   Projekt rozbiórki - ul. Pułaskiego 12

3.2.   Projekt rozbiórki - ul. św. Rocha 6

3.3.   Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórkowych

4.      Druki ofertowe (od nr 1 do nr 7) - zblokowane w jeden plik

« back