Informacja o unieważnieniu przetargu.


INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6


Tytuł zamówienia:

 

REMONTY DACHÓW

na budynkach położonych na nieruchomości

przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach


Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: do 30.11.2013 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 19.08.2013  r.

 

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do umowy:

3.1.Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem - dokumenty zblokowane w jeden plik

3.2. Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.4. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych wraz z wykazem materiałów, które zostaną wbudowane

3.5. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

4. Druki ofertowe (od nr 1 do nr 10) - zblokowane w jeden plik

« back