Informacja o wyborze oferty.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiediz do SIWZ - z dnia 12.12.2013

Pabianice, dnia 06.12.2013 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

SUKCESYWNA DOSTAWA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 16.12.2013  r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

4.     Druki formularzy cenowych (druki nr 2/.....)

4.1.         druki w formacie PDF

4.1.1.            Druk nr 2/1 - Materiały ogólnobudowlane

4.1.2.            Druk nr 2/2 - Materiały budowlane z betonu

4.1.3.            Druk nr 2/3 - Stal kształtowa

4.1.4.            Druk nr 2/4 - Tarcica budowlana

4.1.5.            Druk nr 2/5 - Łączniki i okucia budowlane oraz materiały zduńskie itp

4.1.6.            Druk nr 2/6 - Kruszywa budowlane

4.1.7.            Druk nr 2/7 - Materiały do robót dekarskich

4.1.8.            Druk nr 2/8 - Stolarka okienna i drzwiowa

4.1.9.            Druk nr 2/9 - Materiały różne

4.1.10.         Druk nr 2/10 - Narzędzia budowlane

4.1.11.         Druk nr 2/11 - Materiały do robót hydraulicznych

4.1.12.         Druk nr 2/12/Z - Materiały do robót elektrycznych - aktualizacja druku z dnia 11.12.2013

4.2.         druki w programie EXCEL- aktywne

4.2.1.            Druk nr 2/1 - Materiały ogólnobudowlane

4.2.2.            Druk nr 2/2 - Materiały budowlane z betonu

4.2.3.            Druk nr 2/3 - Stal kształtowa

4.2.4.            Druk nr 2/4 - Tarcica budowlana

4.2.5.            Druk nr 2/5 - Łączniki i okucia budowlane oraz materiały zduńskie itp

4.2.6.            Druk nr 2/6 - Kruszywa budowlane

4.2.7.            Druk nr 2/7 - Materiały do robót dekarskich

4.2.8.            Druk nr 2/8 - Stolarka okienna i drzwiowa

4.2.9.            Druk nr 2/9 - Materiały różne

4.2.10.         Druk nr 2/10 - Narzędzia budowlane

4.2.11.         Druk nr 2/11 - Materiały do robót hydraulicznych

4.2.12.         Druk nr 2/12/Z - Materiały do robót elektrycznych - aktualizacja druku z dnia 11.12.2013

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druków Formularzy cenowych aktywnych - prosimy o nie dokonywanie zmian w  kolumnach z nazwą materiału, dodatkowymi danymi oraz ilością. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

« back