Dostawa materiałów budowlanych - 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
(dla części unieważnionych w poprzednim przetargu nieograniczonym)


Treść ogłoszenia o wyborze ofert.

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH


Odpowiedź na zapytanie oferenta.

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 euro na:

" ODBIÓR i WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania.


Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Wywóz nieczystości ciekłych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

UWAGA! Dokonano zmiany w tresci SIWZ


Ogłoszenie o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 12 lipca 2013r

more »

Rozbiórka budynków przy ul. Św. Jana 21 i Południowej 5 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH PRZY UL. ŚW. JANA 21 I

POŁUDNIOWEJ 5 W PABIANICACH

 


UWAGA! Dokonano zmiany w tresci SIWZ !


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przeniesiony do archiwum 12 lipca 2013r.

more »

Remonty dachów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remonty dachów na budynkach położonych na nieruchomości

przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach

 


Informacja o unieważnieniu przetargu.

Przeniesiony do archiwum 2 września 2013r.

more »

Budowa przyłączy kanalizacyjnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony pt:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNYCH

do nieruchomościach przy ul. Armii Krajowej 8, ul. Armii Krajowej 16, ul. Armii Krajowej 21

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przeniesiony do archiwum 2 września 2013r.

more »

Remonty dachów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Remonty dachów na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Łaskiej 22/24,
ul. Mielczarskiego 5, ul. Narutowicza 7, ul. Narutowicza 9
i ul. Piłsudskiego 16  w Pabianicach

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przeniesiony do archiwum 2 września 2013r.

more »

Rozbiórka budynków przy ul. Pułaskiego 12 i ul. Św. Rocha 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbiórka budynków położonych na nieruchomościach
przy ul. Pułaskiego 12 i ul. św. Rocha 6  w Pabianicach

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 30 października 2013r.

more »

Dostawa oleju opałowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2013r.

more »

Ubezpieczenie pojazdów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

„UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przeniesiony do archiwum 8 stycznia 2014r.

more »

Ubezpieczenie mienia 2014 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:
 „ubezpieczenie  mienia  i  działalności
zakładu  gospodarki  mieszkaniowej  w pabianicach” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 8 stycznia 2014r.

more »

Rozbiórka budynków przy ul. Waryńskiego 4 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbiórka budynków położonych na nieruchomościach
przy ul. Waryńskiego 4 w Pabianicach

 


Informacja o wyborze oferty.
Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Przyjmowanie wpłat gotówkowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonywanych
na konto ZGM w Pabianicach

 


Informacja o wyborze ofert.
Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych"

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Pytania i odpowiediz do SIWZ - z dnia 12.12.2013

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Usługi kominiarskie 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

"WYKONANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »