Azart 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie przeglądu instalacji AZART w budynkach zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach wraz z przedstawieniem kosztów modernizacji i dostosowania instalacji do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T, (MUX 1, MUX 2, MUX 3)...

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Konserwacja drukarek i sprzętu komputerowego na 2013 rok 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 "Usługa serwisu i konserwacji drukarek oraz kserokopiarek”

 


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r.

more »

Obsługa prawna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :


"Obsługa prawna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach"


Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Kontrola stanu technicznego kotłów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Wykonanie kontroli stanu technicznego 8 szt. kotłów
na sześciu posesjach w Pabianicach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 maja 2013r

more »

Dokumentacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych przy ul. Moniuszki 16 i ul. Traugutta 2 w Pabianicach


Informacja o wyborz najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 21 maja 2013r

more »

Dostawa paliwa 2013 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa paliwa silnikowego oraz oleju napędowego w systemie kart flotowych lub równoważnym dla samochodów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.
Przeniesiony do archiwum 14 czerwca 2013r

more »

Chodnik przy Ludowej 10a 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Przełożenie chodnika do posesji przy ul. Ludowej 10 a w Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 20 czerwca 2013r

more »

Usługi hydrauliczne 2013 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 czerwca 2013r.

more »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla celów rozbiórki budynków w Pabianicach

na nieruchomości przy ul. Warszawska 115; Waryńskiego 4; św. Rocha 6; Pułaskiego 12"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 czerwca 2013r.

more »

Sezonowe utrzymanie kotłowni 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

 

"Świadczenie usług związanych z sezonowym utrzymaniem kotłowni lokalnych i instalacji c.o. i c.w.u.”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 2 lipca 2013r.

more »

Książeczki na opłaty za śmieci 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:


"Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat z tytułu wywozu nieczystości"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 2 lipca 2013r.

more »

Dostawa paliwa 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Dostawa paliwa silnikowego oraz oleju napędowego w systemie kart flotowych lub równoważnym dla samochodów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach."


Nie złożono żadnej oferty.

Przeniesiony do archiwum 2 lipca 2013r.

more »

Monitoring środowiskowy wysypiska odpadów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Monitoring środowiskowy na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna."

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2013r.

more »

Telefony komórkowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

wiadczenie uug telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2013r.

more »

Odgrzybianie lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 1/5 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na:

"Odgrzybianie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 1/5 w Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2013r.

more »

Przełożenie chodnika przy Ludowej10a - II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Przełożenie chodnika do posesji przy ul. Ludowej 10 a w Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2013r.

more »

Usługi gazowe 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wykonanie usług gazowych w 87 budynkach mieszkalnych i 1 niemieszkalnym - będących w administracji ZGM Pabianice” 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 sierpnia 2013r.

more »

Usługi hydrauliczne II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach"


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 22 sierpnia 2013r.

more »

Usługi hydrauliczne III 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :


Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 sierpnia 2013r.

more »

Wycinka drzew 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na:

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych”


INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Przeniesiony do archiwum 25 września 2013r.

more »

Zakup kserokopiarki 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Dostawa regenerowanej kserokopiarki cyfrowej”


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przeniesiony do archiwum 1 października 2013r.

more »

Remont balkonów w budynku przy ul. Kilińskiego 8E w Pabianicach 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont balkonów w budynku przy ul. Kilińskiego 8E w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 października 2013r.

more »

Systematyczna dostawa prasy II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Systematyczna dostawa prasy


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 20 października 2013r.

more »

Wykonanie ściągów stalowych wzmocnienia ścian budynku mieszkalnego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie ściągów stalowych-wzmocnienia ścian budynku mieszkalnego

w Pabianicach przy ul. Łaskiej 4”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 6 grudnia 2013r.

more »

Materiały biurowe 2014 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych”

Uzupełnienie formularza cenowego - 3.10.2013r.


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 6 grudnia 2013r.

more »

Dostawa piasku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Zakup i dostawa piasku dla celów akcji zimowej 2013/2014"


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 6 grudnia 2013r.

more »

Pielęgnacja drzewostanu osiedlowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych”


Informacja o unieważnieniu postępowania

Przeniesiony do archiwum 6 grudnia 2013r.

more »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych przy ul. Zamkowa 9/15 i ul. Kościuszki 28A/13 w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 10 grudnia 2013r.

more »

Badanie sprawozdania finansowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Badanie sprawozdania finansowego” Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przeniesiony do archiwum 10 grudnia 2013r.

more »

Montaż instalacji domofonu 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem

w budynku wielorodzinnym przy ul. św. Jana 1 w PabianicachODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE :

Treść pytania:
„Proszę o dane do wyceny, ilość klatek, ilość unifonów, czy jest okablowanie ?”
Odpowiedź:
Informujemy, iż:
- ilość klatek schodowych  -  1 szt
- ilość mieszkań  - unifonów - 13 szt
- okablowanie- budynek nie posiadał uprzednio instalacji domofonowej


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 10 grudnia 2013r.

more »

Systematyczna dostawa prasy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


Systematyczna dostawa prasy


Informacja o unieważnieniu postępowania

Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 8 budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

UWAGA
"W związku z koniecznością wykonania w trybie awaryjnym montażu wkładów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 14 lokal nr 1, informujemy że lokal ten nie będzie brany pod uwagę przy sprawdzaniu i wyborze ofert. Prosimy o nieuwzględnianie tego lokalu w formularzu cenowym."


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.
Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Pielęgnacja drzewostanu osiedlowego III 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych”.

 


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.
Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Badania profilaktyczne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


"Wykonywanie badań profilaktycznych"


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Remont głowic kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont głowic kominowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Brackiej 40"

 


Informacja o uniważnieniu postępowania.


Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Ochrona osób i mienia ZGM 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH"

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Odzież robocza 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”

 


Informacja o wyborze oferty.
Przeniesiony do archiwum 11 grudnia 2013r.

more »

Instalacja gazowa na ul.Warzywnej 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na nieruchomości
przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach"

 


Informacja o wyborze oferty.
Przeniesiony do archiwum 13 stycznia 2014r.

more »

Usługi pocztowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


"Świadczenie lokalnych usług pocztowych na obszarze objętym kodem pocztowym 95-200"


Zmiany w treści umowy 22.11.2013
Zmiany w treści umowy 25.11.2013


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 13 stycznia 2014r.

more »

Remont głowic kominowych - Bracka 40 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont głowic kominowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Brackiej 40"

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 13 stycznia 2014r.

more »

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


„Sprzątanie pomieszczeń biurowych”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Remont instalacji elektrycznej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia administracyjnego
dla budynków usytuowanych na nieruchomościach
przy ul. Dąbrowskiego 42 i ul. Partyzanckiej 52 w Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Zakup palników gazowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa palników gazowych typ BS2 o mocy 35-91kW dla kotła grzewczego
Buderus Logano G215 o mocy 59 kW rok prod. 2003”


Nie wpłynęła żadna oferta.
Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Zakup środków czystości 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


„Zakup i dostarczenie środków czystości”

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM
oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 stycznia 2014r.

more »

Podnośnik 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym koszowym wraz z kierowcą

 


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 30 stycznia 2014r.

more »

Cięcie płyty meblowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

          Usługa cięcia płyty meblowej 18 mm wraz z oklejaniem krawędzi i dostawą materiału.

 


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 30 stycznia 2014r.

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM
oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 30 stycznia 2014r.

more »

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 30 stycznia 2014r.

more »