Remont dachu - św, Jana 21 -wer.II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont pokrycia dachu i przemurowanie kominów  na budynku mieszkalnym

przy ul. św. Jana 21 w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Remont dachu - P.Skargi 4 -wer.II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Remont dachu - św, Jana 21 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont pokrycia dachu i przemurowanie kominów  na budynku mieszkalnym

przy ul. św. Jana 21 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Remont dachu - P.Skargi 4 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Termomodernizacja - budynek przy ul. Zamkowej 48B 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

Częściowa termomodernizacja  budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach polegającą na wymianie stolarki okiennej w lokalach gminnych ( 4 lokale zamieszkałe i 1 lokal niezamieszkały) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 48 b w Pabianicach.

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Remont dachu - Zamkowa 35 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Zamkowej 35 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Drzewa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych
administrowanych przez ZGM”

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Usuwanie awarii wod-kan 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 „Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w systemie calodobowym”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 24.08.2021r.

more »

Przewody kominowe - ul. Kościelna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Montaż przewodu kominowego wentylacyjnego ul. Kościelna 6 m 3 oraz uszczelnienie kanału dymowego ul. Kościelna 2 m 17 w Pabianicach

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r

more »

Wzmocnienie ściany szczytowej - Zamkowa 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej budynku frontowego usytuowanego na nieruchomości przy ul. Zamkowej 51 w Pabianicach

Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r

 

 

more »

Ściana szczytowa - Zamkowa 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej budynku frontowego usytuowanego na nieruchomości przy ul. Zamkowej 51 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r

 

more »

Rozbiórka po pożarze - Narutowicza 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Częściowa rozbiórkapo pożarze drewnianego budynku mieszkalnego i murowanego oraz drewnianych pomieszczeń gospodarczych usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 11 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r

more »

Remont dachu - P.Skargi 4_6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach


Informacja o unieważnieniu postępowania.

 Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r.

more »

Nawierzchnia chodnika - przy Wspólnocie Mieszkaniowej Wiejska 8a 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej przed budynkiem
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 8a w Pabianicach


 Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 13.12.2021r.

more »

Dozór kotłowni lokalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Dozór 5 kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 15.12.2021r.

more »

Wpłaty gotówkowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach


Informacja z wyboru oferty.

Przeniesiono do archiwum 15.12.2021r.

 

more »

Ochrona mienia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 15.12.2021r.

more »

Wywóz nieczystości płynnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż planuje zawrzeć co najmniej z jednym potencjalnym wykonawcą umowę na:

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych  w terminie od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Montaż przewodów kominowych:
dymowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych

Uwaga - w dniu 4.12.2021r dokonano zmiany załącznika nr 2 do wzoru umowy.

 


Informacja o wyborze oferty.

more »

Sprzątanie biur 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Usuwanie awarii instalacji elektrycznych
zgłaszanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w systemie całodobowym”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

more »

Usuwanie awarii wod-kan i CO 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego : 

Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w systemie calodobowym”


Informacja o wyborze oferty.

more »