Remont instalacji elektrycznej budynku usytuowanego przy ul. Piotra Skargi 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont instalacji elektrycznej budynku usytuowanego przy ul. Piotra Skargi 51 w Pabianicach

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 19 kwietnia 2016r.

more »

Monitoring skladowiska 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przeprowadzenie monitoringu środowiskowego na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna"

 


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 19 kwietnia 2016r.

more »

Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych (ogrzewacze i kuchnie) na węgiel".

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 19 kwietnia 2016r.

more »

Dokumentacja na remont budynku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Rocha 17 w Pabianicach"

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Dokumentacja na rozbiórkę budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków
przy ul. Pułaskiego 19 i ul. Armii Krajowej 2  w Pabianicach”

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Zakup sprzętu komputerowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia z dostawą do siedziby Zamawiającego"

W specyfikacji sprzętu zmieniono wymagania dotyczące dysku twardego - poprawka naniesiona 2.05.2016r.

 


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Usuwanie awarii hydraulicznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Roboty budowlane hydrauliczne w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowychi kanalizacyjnych"

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Remont Żelaznej 14 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Naprawa tynków oraz malowanie emulsyjne ścian i sufitów wraz z lamperią w budynku   przy  ul. Żelaznej 14 w Pabianicach ”

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o uniważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Remont Żelaznej 14 - II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Naprawa tynków oraz malowanie emulsyjne ścian i sufitów wraz z lamperią w budynku   przy  ul. Żelaznej 14 w Pabianicach  (II) ”

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postepowania.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

more »

Budowa przyłączy kanalizacyjnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Budowa w Pabianicach przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości
przy ul. Kazimierza 10, ul. Dąbrowskiego 45 i ul. Świętokrzyskiej 22a;
przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Targowej 20 oraz
studni wodomierzowej na nieruchomości przy ul. Traugutta 2"

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 1 lipca 2016r.

 

more »

Dokumentacja projektowa na Traugutta 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku usytuowanego
 przy  ul. Traugutta 2   w Pabianicach"

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2016r.

more »

Dokumentacja projektowa na kotłownię przy ul.Piłsudskiego 16 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej
 w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach"

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 7 lipca 2016r.

more »

Remont Żelaznej 14 -III 

akład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Naprawa tynków oraz malowanie emulsyjne ścian i sufitów wraz z lamperią w budynku przy ul. Żelaznej 14 w Pabianicach (III)


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 8 lipca 2016r.

more »

Wykonanie przeglądów gazowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 68 budynkach mieszkalnych i 1 budynku niemieszkalnym- będących w administracji ZGM Pabianice


 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Docieplenie stropu przy ul. św. Jana 10 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynkach frontowym i oficynie usytuowanych na nieruchomości przy ul. św. Jana 10 w Pabianicach


Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o odstąpieniu od zamówienia

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH
ze stali kwasoodpornej oraz żaroodpornej dla 24  lokali mieszkalnych


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Wymiana stolarki okiennej i drzwi 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie wymiany nietypowej stolarki okiennej w ilości 19 szt. oraz wymiany typowej stolarki drzwiowej w ilości 8 szt. wraz z dostawą stolarki."


Informacja z otwarcia ofert

  Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Docieplenie stropu przy ul. św. Jana 10 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynkach frontowych i oficynie usytuowanych na nieruchomości przy ul. św. Jana 10 w Pabianicach II


Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Dokumentacja projektowa na kotłownię przy ul.Piłsudskiego 16 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej
 w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach"


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 9 sierpnia 2016r.

more »

Remonty lokali socjalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 20 września 2016r.

more »

Budowa pergoli przy ul. Odrodzenia 15 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Budowa wiaty na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych
(pergoli śmietnikowej) dla nieruchomości przy ul. Odrodzenia 15 w Pabianicach"


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Ogrodzenie na ul. Szewskiej 5 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie remontu ogrodzenia na posesji przy ul. Szewskiej 5


 Informacja o unieważnieniu postępowania

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Dokumentacja projektowa na kotłownię przy ul.Piłsudskiego 16 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej
 w budynku przy ul. Piłsudskiego 16 w Pabianicach"


 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Wykonanie remontu ogrodzenia na posesji przy ul. Szewskiej 5 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie remontu ogrodzenia na posesji przy ul. Szewskiej 5


 Informacja o unieważnieniu postępowania

more »

Remonty lokali socjalnych II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach II”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Remonty lokali socjalnych III 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach III”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacjoa o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Montaż instalacji domofonowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem w budynku przy ul. Bóźnicznej 1 oraz ul. Bóźnicznej 3 w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Remonty lokali socjalnych IV 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach IV”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 września 2016r.

more »

Rozbiórka budynku przy ul. Narutowicz 27 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki drewnianego budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.  Narutowicza 27 w Pabianicach”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 12 października 2016r.

more »

Wymiana wodomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wymiana wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 1/5 w Pabianicach"


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 października 2016r.

more »

Obsługa wpłat gotówkowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w  Pabianicach"


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 października 2016r.

more »

Ochrona osób i mienia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach"


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 października 2016r.

more »

Badanie sprawozdania finansowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Badanie sprawozdania finansowego”


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 października 2016r.

more »

Zakup środków czystości 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie środków czystości”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 października 2016r.

more »

Dostawa piasku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zakup i dostawa piasku dla potrzeb ZGM w ramach „ akcji zimowej” 2016/2017


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 października 2016r.

more »

Podnośnik 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym koszowym wraz z kierowcą


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Drzewa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Pielęgnacja i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2017 r."


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Odbiór odpadów przemysłowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Usługi pocztowe 95-200 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Świadczenie lokalnych usług pocztowych na obszarze objętym kodem pocztowym 95-200

Zmieniono druk wzoru umowy w dniu 26.10.2016 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Wydruk książeczek czynszowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat"

W dniu 26.10.2016 zostały zmienione trzy załączniki.

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Rozbiórka budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie rozbiórek budynków na nieruchomościach przy  ul. Armii Krajowej 2,
Powstańców Warszawy 14,  ul. Narutowicza 29 i 29a oraz  ul. Moniuszki 8 w Pabianicach"


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja z wybory oferty.

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Remont instalacji elektrycznej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont instalacji elektrycznej budynku usytuowanego przy ul. Dąbrowskiego 45 oraz ul. Skłodowskiej 28 w Pabianicach"

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 10 listopada 2016r.

more »

Zakup i dostawa materiałów biurowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 5 grudnia 2016r.

more »

Montaż przewodów kominowych wentylacyjnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH

ze stali kwasoodpornej dla 4 lokali mieszkalnych"

 


Pytanie z 08.11.2016 z odpowiedzią

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 5 grudnia 2016r.

more »

Zakup tonerów i tuszy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 5 grudnia 2016r.

more »

Usuwanie awarii elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach 15:00 do 7:00 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM."


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 5 grudnia 2016r.

more »

Dokumentacja projektowa na rozbiórkę Narutowicza 27 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki drewnianego budynku mieszkalnego przy ul.  Narutowicza 27 w Pabianicach II”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 21 grudnia 2016r.

more »

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 21 grudnia 2016r.

more »

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r."


Informacja z otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 lutego 2017r.

more »

Odzież robocza 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Sukcesywny zakup i  dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 lutego 2017r.

more »

Dostarczanie urządzeń grzewczych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych (ogrzewacze i kuchnie) na węgiel."


Uwaga! W dniu 13.12.2016r. została zmieniona godzina składania i otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Przeniesiony do archiwum 22 lutego 2017r.

more »