Badania profilaktyczne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach"


  Zmiany w treści umowy wynikające z przesłanych pytań od oferentów.
Pytania dostępne TUTAJ.

Odpowiedź:
Informujemy, że wyrażamy zgodę na zaproponowane zmiany w umowie, poza zmianą w paragrafie 7 pkt.1
Zmiany zostaną uwzględnione w chwili podpisania umowy.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Monitoring składowiska odpadów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przeprowadzenie monitoringu środowiskowego na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Odbiór odpadów przemysłowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności
ZGM w Pabianicach."

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Montarz przewodu dymowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodu dymowego z blachy żaroodpornej dla lokalu nr 20

przy ul. Sienkiewicza 7 w Pabianicach

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków  
przy ul. Powstańców Warszawy 14  w  Pabianicach „


Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiony do archiwum 25 marca 2015r.

more »

Utwardzanie wjazdu i remont schodów - Ostatnia 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„ Utwardzenie wjazdu na nieruchomość i  remont schodów wejściowych przy ul. Ostatniej 11  w Pabianicach”

 


Informacja o wyborze oferty.

  Przeniesiony do archiwum 25 marca 2015r.

more »

Audyt maszyn 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

wykonanie audytu maszyn stolarskich i ślusarskich w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.


Informacja o wyborze oferty.

  Przeniesiony do archiwum 9 kwietnia 2015r.

more »

Dozór kotłowni 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni."

 


Informacja o wyniku postępowania.

Przeniesiony do archiwum 30 kwietnia 2015r

more »

Dozór kotłowni II 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni (II)"


 Przetarg unieważniono.

  Przeniesiony do archiwum 30 kwietnia 2015r

 

more »

Telefonia komórkowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

wiadczenie uug telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów."

W treści zapytania ofertowego (dotyczy załączników) wprowadzono zmiany w dniu 20.04.2015r.


UWAGA!
             Termin składania ofert został przedłużony do dnia 23 kwietnia 2015r. (godzina bez zmian).

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 30 kwietnia 2015r

more »

Przyłącza wod-kan 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Targowej 18
w Pabianicach łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza".


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 29 maja 2015r

more »

Remont stropu - ul. Skłodowskiej 12 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont stropu po pożarze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Skłodowskiej 12 w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 29 maja 2015r

more »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków
przy ul. Żeromskiego 9 i ul. Warszawskiej 13  w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 29 maja 2015r

more »

Przegląd instalacji gazowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 75 budynkach mieszkalnych i 2 budynkach niemieszkalnych- będących w administracji ZGM Pabianice”

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 29 maja 2015r

more »

Dostosowanie maszyn warsztatowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usługa dostosowania maszyn warsztatowych do minimalnych wymagań BHP."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 czerwca 2015r

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH
ze stali kwasoodpornej oraz żaroodpornej dla pięciu  lokali mieszkalnych."

Uwaga!
           - 15.06.2015r.
został zmieniony wzór umowy.
        
- 16.06.2015r. został zmieniony formularz ofertowy i cenowy.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 20 października 2015r

more »

Usuwanie awarii instalacji hydraulicznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Roboty budowlane hydrauliczne w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych"

 


UWAGA! W dniu 19.06.2015r wprowadzono zmiany w treści wzorów umów!

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 20 października 2015r

more »

Wymiana drzwi wejściowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wymiana jednej sztuki drzwi wejściowych do klatki schodowej na budynku mieszkalnym przy ul. Ludowej 1 w  Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r

more »

Remont schodów zewnętrznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont schodów zewnętrznych budynku przy ul. Zamkowej 67 w Pabianicach"

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r

more »

Legalizacja ciepłomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Legalizacja ciepłomierzy na  ul. Stary Rynek 6 i ul. Sienkiewicza 1/5 w Pabianicach
oraz wymiana wodomierzy przy ul. Stary Rynek 6 ."

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r

more »

Dokumentacja projektowa Traugutta 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego  przy  ul. Traugutta 2 lok 6a  w Pabianicach."

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r

more »

Naprawa kanalizacji - Odrodzenia 3 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Naprawa instalacji kanalizacyjnej z przełożeniem trylinki oraz naprawy chodnika wokół studni kanalizacyjnej odprowadzającej wody deszczowe na terenie nieruchomości
przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach."

 


Informacja o otwarciu ofert.
Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015

more »

II Dokumentacja projektowa Traugutta 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego  przy  ul. Traugutta 2 lok 6a  w Pabianicach."

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Dostawa oleju opałowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
w ilości 25 m3 do kotłowni zlokalizowanej w Pabianicach  przy ul. Gdańskiej 7".

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Rozbiórki budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie rozbiórek budynków na nieruchomościach przy  ul.  Kościuszki 8/10,
ul. Warszawskiej 13, Żeromskiego 9 i ul.  Żeromskiego 13 w Pabianicach"


Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Dostawa materiałów budowlanych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

(ogólnobudowlanych, wyrobów betonowych oraz kruszyw)"


  Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Dostawa materiałów budowlanych II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

(stal kształtowa, łączniki i okucia budowlane, materiały do robót dekarskich, stolarka okienna i drzwiowa, materiały różne)


 Uwaga zmiana treści punku 5

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

III Dokumentacja Traugutta2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego  przy  ul. Traugutta 2 lok 6a  w Pabianicach (III)."


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.

 


Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Wybór biegłego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Badanie sprawozdania finansowego"


 Informacja o otwarciu ofert 

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Zakup sprzętu komputerowego 

Zakład Gospodarki mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

"Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia z dostawą do siedziby Zamawiającego"


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Wykonanie dokumentacji projektowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego przy ul. Piotra Skargi 51 w Pabianicach


Informacja o otwarciu ofert

Unieważnienie zapytania ofertowego

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Częściowe remonty dachów budynków mieszkalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Częściowe remonty dachów budynków mieszkalnych przy ul. św. Rocha 19

w Pabianicach


Informacja o otwarciu ofert 

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r.

more »

Usługi pocztowe 95-200 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Świadczenie lokalnych usług pocztowych na obszarze objętym kodem pocztowym 95-200


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 28 października 2015r

more »

Odpady przemysłowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach

 


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 30 października 2015r

more »

Zakup i dostawa piasku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Zakup i dostawa piasku dla potrzeb ZGM w ramach „ akcji zimowej” 2015/2016


Informacja o otwrciu ofert.

Informacja o wyborze ofrty.

Przeniesiony do archiwum 30 października 2015r

more »

Podnośnik 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym koszowym wraz z kierowcą


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 30 października 2015r

more »

Dokumentacja na Piotra Skargi 51 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego  przy  ul. Piotra Skargi 51 w Pabianicach (II)"

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Usuwanie awarii elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach 15:00 do 7:00 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM."

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Pielęgnacja drzew 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 „Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2016r.”.

 


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

 Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Kominy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Montaż przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 3 budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Tonery i tusze 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Obsługa kasowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w  Pabianicach".

UWAGA! zmiana wzoru umowy, dokonana w dniu 12.11.2015r.

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 listopada 2015r

more »

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Sprzątanie pomieszczeń biurowych”.

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 4 grudnia 2015r

more »

Tusze i tonery II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 4 grudnia 2015r

more »

Druk książeczek czynszowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 4 grudnia 2015r

more »

Czyszczenie kanalizacji 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic".

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 grudnia 2015r

more »

Instalacja domofonu 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem w budynku przy ul. Narutowicza 4  w Pabianicach”

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 grudnia 2015r

more »

Sukcesywne dostarczanie prasy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

"Systematyczna dostawa prasy".

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 grudnia 2015r

more »

Odzież robocza 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”

 


Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 28 grudnia 2015r

more »