Odpady przemysłowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w

wyniku działalnosci ZGM w Pabianicach”


 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Rozbiórka budynku frontowego przy ul Stary Rynek 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Rozbiórka frontowego budynku mieszkalnego przy  ul. Stary Rynek 5  w Pabianicach

Uwaga:

w opisie przedmiotu zamówienia nastąpił błąd - w punkcie IV ppkt.1 powinno być:

"Wykonawca będzie usuwał i wywoził gruz we własnym zakresie"


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Uszczelnianie kominów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Uszczelnienie przewodów kominowych - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 m 12
oraz ul. św. Rocha 19 m 5


Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Szkolenia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Pierwszy etap cyklu szkoleń i doradztwa prowadzonych dla osób wskazanych do zasiedlenia budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Pabianicach prowadzonego w ramach projektu pn. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

  Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                            /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                        /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Montaż przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Gabriela Narutowicza 4 m 17

 


Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Szkolenia - drugi etap 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Drugi etap cyklu szkoleń prowadzonych dla osób wskazanych do zasiedlenia budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Pabianicach prowadzonego w ramach projektu pn. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                        /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg

more »

Montaż przewodów kominowych - ul. Moniuszki 21 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodu kominowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Stanisława Moniuszki  21  nr 13 w Pabianicach


 Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Montaż i uszczelnienie przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie montażu oraz uszczelnienia przewodów kominowych w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 18 czerwca 2019r.

more »

Inwentaryzacja budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Inwentaryzacja budynków na terenie nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/26 w Pabianicach.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 15 lipca 2019r.

more »

Przeglądy elektryczne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych w 766  lokalach w budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 15 lipca 2019r.

more »

Szkolenie - trzeci etap 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Trzeci etap cyklu szkoleń prowadzonych dla osób wskazanych do zasiedlenia budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Pabianicach prowadzonego w ramach projektu pn. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 15 lipca 2019r.

/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                                       /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                        /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg

more »

Remont balkonów - ul. Poprzeczna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 11 i 20 w Pabianicach"


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 15 lipca 2019r.

more »

Malowanie klatki schodowej - ul. Zgoda 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zgoda 2 w Pabianicach.


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 15 lipca 2019r.

more »

Telefonia komórkowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczeniuutelefonikomórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów

 


 

Informacja o otwarciu ofert

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 31.07.2019 r.

Przeniesiono do archiwum 22 listopada 2019r.

more »

IODO 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 listopada 2019r.

more »

Malowanie klatki schodowej - ul.Zgoda 2 (II) 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zgoda 2 w Pabianicach. (II)


Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Przeniesiono do archiwum 14 grudnia 2019r.

more »

Montaż okien 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie i montaż 22 szt. okien w lokalach mieszkalnych  przeznaczonych do   remontu".


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 14 grudnia 2019r.

more »

Remont balkonów - ul. Poprzeczna 11 i 20 (II) 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 11 i 20 w Pabianicach (II)


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 14 grudnia 2019r.

more »

Wymiana instalacji WLZ - ul. Lutomierska 1 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”


 Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Malowanie klatki schodowej - ul.Zgoda 2 (III) 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zgoda 2 w Pabianicach. (III)


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

 

more »

Remont lokali 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia w Pabianicach”

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - z 26.09.2019r na 30.09.2019r.

             Przedmiar robót dla ROM 2 został zmieniony w dniu 26.09.2019r.


 Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Orzeczenie o stanie technicznym budynku przy ul. Stary Rynek 16 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Orzeczenie o stanie technicznym budynków mieszkalnych
przy ul. Stary Rynek 16 w Pabianicach

Treść pytania z dnia 27.09.2019r z odpowiedzią.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Remont balkonów - ul. Poprzeczna 11 i 20 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 11 i 20 w Pabianicach"


Informacja o uniewaznieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Wymiana instalacji WLZ - ul. Lutomierska 1 (II) 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

„Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”


Informacjoa o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Przyjmowanie wpłat gotówkowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach."

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Remont lokali do zasiedlenia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Dozór kotłowni lokalnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 20 grudnia 2019r.

more »

Wykonanie książeczek opłat 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 16 stycznia 2020r.

more »

Wykonanie i montaż drzwi 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie i montaż 2 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Łaskiej 2 w Pabianicach.


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 16 stycznia 2020r.

more »

Ochrona mienia i konwój 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 16 stycznia 2020r.

more »

Awarie elektryczne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w systemie całodobowym


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 16 stycznia 2020r.

more »

Usługi hydrauliczne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgłaszanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w systemie całodobowym


 Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 16 stycznia 2020r.

more »