Materiały eksploatacyjne do drukarek 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.

W dniu 23.01.2018 r. dokonano zmian w pozycji 12-14 formularza cenowego.


Inormacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Podnośnik 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym koszowym wraz z kierowcą


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Pielęgnacja drzew 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach
wewnątrzosiedlowych
administrowanych przez ZGM


 Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w

zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. 

 


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Odpady przemysłowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.


Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty 

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Szlamowanie kominów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego metodą szlamowania
ul. Szewska 2 lok 26 w Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Dokumentacja projektowa 4 posesje 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełna inwentaryzacją na 2 nieruchomościach oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę na nieruchomościach przy ul. B. Nawrockiego 9a, ul. Stary Rynek 5, ul. Łąkowa 42, ul. Wierzbowa 6 w Pabianicach

UWAGA - w dniu 28.05.2018r dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia (pkt. 4 zapytania ofertowego).


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Montaż wsadów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż wsadów kominowych na nieruchomościach przy ul. Stanisława Moniuszki 10 , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, gen. Romualda Traugutta 45, ul. Bóżniczna 3 oraz ul. Gabriela Narutowicza 7 w Pabianicach.


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Tynki zewnętrzne - ul. Bóźniczna 7 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie tynków zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej 7 w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Malowanie klatki schodowej - ul. Odrodzenia 15 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„ Malowanie klatki schodowej oraz schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Odrodzenia 15 w  Pabianicach.”


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Wykonanie chodnika przy ul. Moniuszki 121 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowe oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Moniuszki 121/ 125 w Pabianicach.”


 Informacja o unieważnieniu postępowania

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Malowanie klatki i wymiana drzwi Kościuszki 12 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„ Malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych do korytarza

przy ul. Kościuszki 12 w  Pabianicach.”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 17 sierpnia 2018r.

more »

Montaż komina przy ul.Warszawskiej 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy kwasoodpornej
w ociepleniu do pomieszczenia kuchni oraz wykonanie łącznika z istniejącego wkładu kominowego do pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym usytuowanym
w budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Pabianicach

 


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 27 września 2018r.

 

more »

Wykonanie chodnika przy ul. Moniuszki 121/125 - II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Moniuszki 121/ 125 w Pabianicach. (II)”

 


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 27 września 2018r.

more »

Sprawdzanie instalacji elektrycznej 

akład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych

 


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 27 września 2018r.

more »

Wymiana instalacji - ul. Lutomierska 1 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 27 września 2018r.

more »

Instalacja WLZ na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach (II)”


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiono do archiwum 15 października 2018r.

more »

Obsługa wpłat gotówkowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w  Pabianicach"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 4 lutego 2019r.

more »

Dozór kotłowni 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 "Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 4 lutego 2019r.

more »

Dokumentacja na rozbiórkę budynku przy ul.Rocha 17 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Opracowanie pełnej dokumentacji na rozbiórkę budynku  mieszkalnego, gospodarczego wraz z dobudówkami, inwentaryzacji  oraz złożenie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nieruchomości przy ul. św. Rocha 17  Pabianicach."

Uwaga: w dniu 30.10.2018r.  został zmieniony termin wykonania.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 4 lutego 2019r.

more »

Ochrona 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 12 lutego 2019r.

more »

Druk książeczek 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Zakup tonerów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Rozbiórka budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie nieruchomości  przy  ul. Łąkowej 42, ul.  Wierzbowej 6 ,ul. Nawrockiego 9a ul. Mickiewicza 4  oraz ul. Stary Rynek  5 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Montaż kominów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wykonanie montażu oraz uszczelnienia przewodów kominowych


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Wykonanie montażu oraz uszczelnienia przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie montażu oraz uszczelnienia przewodów kominowych II


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych
w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pełnienie dyżurów pod telefonem i usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w czasie nieroboczym dla ZGM w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Usuwanie awarii instalacji hydraulicznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pełnienie dyżurów pod telefonem i usuwanie awarii instalacji wodociągowych
 i kanalizacyjnych zgłaszanych w czasie nieroboczym dla ZGM
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »

Pielęgnacja i usuwanie drzewostanu 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych

 administrowanych przez ZGM”.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 22 lutego 2019r.

more »