Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 marca 2014r

more »

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat"


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 14 marca 2014r

more »

Dostawa pieców grzewczych i kuchni węglowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na 

dostawę pieców (ogrzewaczy) i kuchni węglowych

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 maja 2014r

more »

Dozór kotłowni 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dozór, w tym konserwacja oraz naprawy, kotłów oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłów - na 6 posesjach w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 maja 2014r

more »

Rozbiórka Żeromskiego 13 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej  rozbiórki budynku przy ul. Żeromskiego 13"

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 12 maja 2014r.

more »

Pielęgnacja drzewostanu osiedlowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2014r.”

 


SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZNAK: ZGM.EM.2420.1.2014.MP z dnia 03.02.2014r.

Informujemy, iż w formularzu cenowym omyłkowo wpisano „ŚREDNICĘ”  a powinie być „OBWÓD”  pnia.


Informacja o wyborze oferty.

more »

Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Pabianicach na 2014r."

 


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r.

more »

Monitoring środowiskowy składowiska odpadów 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Przeprowadzenie monitoringu środowiskowego na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna."


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r.

more »

Odbiór odpadów przemysłowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


"Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r.


more »

Obsługa prawna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Obsługa prawna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Przegląd instalacji elektrycznej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz odgromowych na terenach 7 posesji

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Remont stropu na Skłodowskiej 12 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont stropu w budynku przy ul. Skłodowskiej 12."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Instalacja domofonu w budynku przy ul.Buźnicznej 7 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem
przy ul. Bóźniczej 7 Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Zakup regenerowanej kserokopiarki 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa regenerowanej kserokopiarki cyfrowej”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Dokumentacja projektowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


"Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków  położonych na nieruchomościach w Pabianicach przy ul. Narutowicza 29, ul. Narutowicza 29A, ul. Kościuszki 8/10 i ul. Pułaskiego 14."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Remont chodnika przy ul. Wileńska 45 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont chodnika przy ul. Wileńskiej 45 w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Remont drogi osiedlowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont części drogi osiedlowej na terenie osiedla

przy ul. Skłodowskiej w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.


Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Usługi gazowe 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie usług gazowych w 80 budynkach mieszkalnych i 1 niemieszkalnym - będących w administracji ZGM Pabianice”

 


Postępowanie zostało uniważnione ze względu na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego.


Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Świadczenie usług hydraulicznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:


"Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach"


UWAGA! Zmiana w treści oferty  - 26.05.2014r


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Budowa przyłączy kanalizacyjnych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do 12 nieruchomości na terenie Pabianic
łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza


Postępowanie zostało unieważnione.

Przeniesiony do archiwum 24 czerwca 2014r

more »

Rozbiórka przybudówki przy ul. Gdańskiej 6 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki przybudówki tzw. spacerniaka bez  zadaszenia na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 6  w Pabianicach”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Przyłącza kanalizacyjne 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Budowa przyłączy kanalizacyjnych do 12 nieruchomości na terenie Pabianic
łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza (II Zapytanie ofertowe)"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Dokumentacja techniczna 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dokumentacja techniczna  w zakresie oceny stanu technicznego komina oraz jego usytuowania względem okien – dla nieruchomości przy ul. Pułaskiego 14 w Pabianicach „

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Remont przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont istniejących przewodów kominowych wraz z głowicą ponad dachem

w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 7 w Pabianicach

 


Informacja o wyborze ofert.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Remont balkonów przy ul. Poprzecznej 11 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont balkonów w budynku przy ul. Poprzecznej 11 w Pabianicach


Przedłużono termin składania dokumentów do dnia 22 lipca 2014.
Została zmieniona dokumentacja techniczna w dniu 18.07.2014.

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Montaż przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 4 budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach


UWAGA ! W dniu 6.08.2014r dokonano wymiany dwu załączników!

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Legalizacja cieplomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia administracyjnego
dla budynków usytuowanych na nieruchomościach przy ul. Pułaskiego 7
i ul. Reymonta 3 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Remont instalacji elektrycznej przy ul. Pułaskiego 7 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia administracyjnego
dla budynków usytuowanych na nieruchomościach przy ul. Pułaskiego 7

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Dostawa piasku 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zakup i dostawa piasku dla celów akcji zimowej 2014/2015


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 22 października 2014r

more »

Przegląd instalacji gazowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowej w 80 budynkach mieszkalnych
i 1 budynku niemieszkalnym- będących w administracji ZGM Pabianice,
wraz z wykonaniem głównych prób szczelności”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 23 października 2014r

more »

Materiały biurowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2014r

more »

Dostawa oleju opałowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2014r

more »

Badanie wyniku finansowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Badanie sprawozdania finansowego”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2014r

more »

Rozbiórki nieruchomości przy ul. Pułaskiego 14 i ul. Warszawskiej 115 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

WYKONANIE ROZBIÓREK

na nieruchomościach przy ul. Pułaskiego 14 i ul. Warszawska 115


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2014r

more »

Usługi pocztowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Świadczenie lokalnych usług pocztowych na obszarze objętym kodem pocztowym 95-200"

28.10.2014 i 29.10.2014 dokonano zmian w załącznikach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 14 listopada 2014r

more »

Odzież ochronna i robocza 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 listopada 2014r

more »

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych”.

Uwaga! W dniu 14.11.2014r została zmieniona treść Umowy,

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 26 listopada 2014r

more »

Montaż przewodów kominowych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ze stali kwasoodpornej oraz żaroodpornej dla siedmiu lokali mieszkalnych


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Usługa ochrony osób i mienia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH"


Informacja o wyborze oferty.

Aneks do informacji o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

 

more »

Materiały eksploatacyne do drukarek 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Usuwanie awarii na ul. Szpitalnej 2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usunięcie awarii zewnętrznej instalacji wodociągowej na nieruchomości
przy ul. Szpitalnej 2 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Zakup środków czystości 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup i dostarczenie środków czystości”


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Remont ogrodzenia na posesji przy ul. św. Jana 26 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie remontu ogrodzenia na posesji przy ul. św. Jana 26 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM

oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 15 grudnia 2014r

more »

Podnośnik samochodowy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług podnośnikiem samochodowym koszowym wraz z kierowcą


Informacja o wyborze oferty

Przeniesiony do archiwum 25 lutego 2015r

more »

Czyszczenie kanalizacji 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 25 lutego 2015r

more »

Druk książeczek opłat 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 25 lutego 2015r

more »

Dostawa urządzeń grzewczych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych na węgiel


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przeniesiony do archiwum 25 lutego 2015r

more »

Instalacja gazowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ul. Traugutta 10


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 25 lutego 2015r

more »

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM

oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM

 


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r

more »

Przycinka drzew 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2015r.”.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach na 2015r.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »

Dostawa urządzeń grzewczych II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych (ogrzewacze i kuchnie) na węgiel


 Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiony do archiwum 27 lutego 2015r.

more »