Pabianice, 27 listopada 2018r.

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że na podstawie Upoważnienia nr Ld-01300-Kk05184-01/18, w dniach 10 października 2018 – 22 listopada 2018r., została przeprowadzona w zakładzie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Kontrola obejmowała następujący zakres:

1.     Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp,

2.     Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia,

3.     Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.