Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach dla osób niepełnosprawnych.....

more »

O firmie 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6

 

  /resources/images/zgm_2.jpg                                                                                         
                                                  
 

NIP 731 000 57 74                                                              
REGON 470013843                                                                              
mail: zgm@zgm.pabianice.pl                                                                                                                                                                                              

 

      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach powołany został na podstawie Uchwały nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych.

more »

KORONAWIRUS 

SZANOWNI PAŃSTWO

 INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W ORGANIZACJI I SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW ZGM W PABIANICACH

 Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie do dnia 28 lutego 2022 roku obsługa interesantów odbywa się:

       1.     Za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez  EPUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

       2.     Telefonicznie (numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej www.zgm.pabianice.pl w zakładce „Kontakt”).

      3.   Drogą mailową na adres: zgm@zgm.pabianice.pl

      4.    W formie pisemnej wysłanej na adres: ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub pozostawionej w skrzynce podawczej na korespondencję przy wejściu do siedziby ZGM lub ROM I i ROM II.

       5.     W przypadkach koniecznych – jeżeli przepisy prawa wymagają osobistego stawiennictwa możliwa jest obsługa interesantów w biurze, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, przy bezwzględnym zachowaniu  zasad i środków bezpieczeństwa.

       6.    W tym samym czasie w budynku może przebywać 1 interesant. Pozostałe osoby oczekują w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie na zewnątrz budynku

       7.     Wymagane środki bezpieczeństwa w trakcie wizyty w ZGM obejmują w szczególności:

 a.     Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki

 b.     Dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek jednorazowych

 c.     Poddanie się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym

d.     Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami wynoszącej min 1,5 metra

        8.     Ze względów bezpieczeństwa, osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych albo temperaturę ciała powyżej stanu podgorączkowego nie będą obsługiwane.

        9.     Co tygodniowe przyjęcia interesantów przez Dyrektora i jego zastępców odbywają się drogą telefoniczną

       10.  Wszystkie podjęte działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa i jest podyktowane naszym wspólnym bezpieczeństwem.

       11.  Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń.

 UWAGA!

 Ze względu na modernizację siedziby, Administracja ROM II została przeniesiona na ul. Warzywną 6.

 Telefony kontaktowe  ROM II : 

 Kierownik:   -       517 398 467

 

Technik:       -        512 106 495

 

Administrator: -    509 588 862

 

 


 

Informacja dla najemców lokali użytkowych

 

Zarządzenie nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania należności o charakterze cywilnoprawnym za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 246/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 października 2020r.

 

Zarządzenie nr 154/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 66/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Poniżej są zamieszczamy pliki do pobrania w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej zakażeń koronawirusem SARS-coV-2 wraz z załącznikami.

       1.       Pismo kampania informacyjna.

       2.       PLAKAT - Koronawirus_jak zapobiegać zakażeniu.

       3.       Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.

      4.    Jak skutecznie dezynfekować ręce.

       4.       Jak myć ręce.