Zestawienie powierzchni do sprzątania obsługiwanych przez zamiataczy ZGM

 

 

Teren wewnątrz nieruchomości

(bez terenów zielonych)/m2

Teren wewnątrz nieruchomości –zielony/m2

Teren zewnętrzny/m2

Razem

ROM 1

  9 608

64 039

  8 243

81 890

ROM 2

70 194

12 808

16 258

99 260

ROM 3

23 398

23 906

  5 886

53 190

Razem

103 200

100 753

30 387

234 340

 

Uwagi:

 

Teren wewnątrz nieruchomości = powierzchnia całej działki pomniejszona o powierzchnie zabudowaną budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi.

Teren zewnętrzny = powierzchnia od ulicy  tzn. teren zielony bezpośrednio przy budynku  i chodnik    ( bez terenu zielonego od ulicy )

Zestawienie nie obejmuje terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice usytuowanych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych ( tzw. osiedla) oraz powierzchni wewnątrz budynków (klatki schodowe, okna ,  lamperie)

 

« back