ZBIORÓWKA  TERENY  ZIELONE  OSIEDLOWE 
PRZY  BUDYNKACH  WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE  
LP POŁOZENIE POW.
m2
1 2 3
1 ROM III   
ŁASKA - OSTATNIA - ODRODZENIA - SZARYCH SZEREGÓW
10 230,00
2 ROM III  
ROBOTNICZA - OSTATNIA - MONIUSZKI - SZARYCH SZEREGÓW
9 496,00
3 ROM III   
ROBOTNICZA - SZARYCH SZEREGÓW - MONIUSZKI - WIEJSKA - PRZEJAZD - LUDOWA
10 587,00
4 ROM III   
LUDOWA - PRZEJAZD - WIEJSKA 
9 161,00
5 ROM III   
WIEJSKA - ŁASKA - SZARYCH SZEREGÓW - ODRODZENIA 
9 645,00
6 ROM III   
ZAMKOWA - WYSPIAŃSKIEGO - SKŁODOWSKIEJ 
18 399,00
7 ROM III   
SZARYCH SZEREGÓW - ROBOTNICZA - LUDOWA 
4 784,15
8 ROM I   
OSIEDLE   KILIŃSKIEGO 
5 234,00
  RAZEM 77 536,15
    7ha 75a 36m2
« back