Budynki będące własnościa gminy - ROM I 

Wykaz budynków stanowiących własność gminy Pabianice, usytuowanych na terenie administracji I

more »

Budynki będące własnościa gminy - ROM II 

Wykaz budynków stanowiących własność gminy Pabianice, usytuowanych na terenie administracji II

more »

Budynki będące własnościa gminy - ROM III 

Wykaz budynków stanowiących własność gminy Pabianice, usytuowanych na terenie administracji III

more »

Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez ZGM 

Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych z zarządem z osób fizycznych, administrowanych przez ZGM....

more »

Wspólnoty w zarzadzie i administracji ZGM 

Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie i administracji ZGM....

more »

Wspólnoty w obcej administracji 

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z wyodrębnionym zarządem administrowanych przez administratorów innych niż ZGM ....

more »

Pozostałe budynki administrowane przez ROM I 

Budynki będące własnością prywatną lub mieszaną, w administracji ZGM - ROM I....

more »

Pozostałe budynki administrowane przez ROM II 

 Budynki będące własnością prywatną lub mieszaną, w administracji ZGM - ROM II....

more »

Pozostałe budynki administrowane przez ROM III 

 Budynki będące własnością prywatną lub mieszaną, w administracji ZGM - ROM III...

more »

Tereny zielone przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

Wykaz osiedlowych terenów zielonych przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice....

more »

Powierzcnie do sprzątania 

Zestawienie powierzchni do sprzatania obsługiwanych przez zamiataczy ZGM.......

more »

Budynki do rozbiórki 

Wykaz budynków przeznaczonych do rozbiórki.....

more »