Lokale użytkowe 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE  WYKORZYSTYWANYCH DO
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU ZAWARTYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY POZOSTAJĄCYCH W ADMINISTRACJI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.............

more »