Kasy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach.

więcej »

Uszczelnienie kominow II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Uszczelnienie przewodów kominowych dymowych dla 20 lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych usytuowanych na 9 nieruchomościach.


Informacja o wyborze oferty.

więcej »

Wymiana ciepłomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Wymiana ciepłomierzy w budynkach ul. Stary Rynek 6 i ul. Gdańska 7 w Pabianicach.

UWAGA: - treść załącznika nr 1 do Umowy została zmeniona 4.09.2020r.

                  - treść formularza cenowego została zmeniona 4.09.2020r..

                  - Zostały zmienione terminy składania i otwarcia ofert oraz realizacji zamówienia.


Informacja o wyborze oferty.

więcej »