Usługi kominiarskie 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

WYKONYWANIE USŁUG KOMINIARSKICH W ROKU 2020

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 08.06.2020r.

więcej »

Ubezpieczenia mienia ZGM 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach na lata 2020-2021


Przeniesiono do archiwum 08.06.2020r.

więcej »

Remont dachu budynku przy ul. Moniuszki 45 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na:

 Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 45 w Pabianicach


Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 10.09.2020r.

 

więcej »