Deratyzacja 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.


 Informacja o wyborze oferty

Przeniesiono do archiwum 9.06.2020r.

więcej »

Odpady przemysłowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.


Brak ofert

Przeniesiono do archiwum 9.06.2020r.

więcej »

Ocena stanu technicznego budynków 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych
przy ul. Traugutta 43 w Pabianicach


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 9.06.2020r.

więcej »

Ocena stanu technicznego budynku - budynek przy ul. Stary Rynek 16 

akład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

"Wykonanie ekspertyzy technicznej oceniającej stan techniczny budynku wraz z projektem napraw powstałych uszkodzeń i nieprawidłowości w budynku przy ul. Stary Rynek 16 w Pabianicach."


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 9.06.2020r.

więcej »

Inwentaryzacja budynku przy u. Pułaskiego 13 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości przy ul. Kazimierza Pułaskiego 13 w Pabianicach.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 9.06.2020r.

więcej »

Legalizacja ciepłomierzy i wymiana wodomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Legalizacja ciepłomierzy i wymiana wodomierzy"


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 10.09.2020r.

więcej »

Rozbiórka budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 16 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

"Rozbiórka murowanego 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości przy ul. Kazimierza Pułaskiego 16 w Pabianicach."

UWAGA: w dniu 31.07.2020r. dodano do wzoru umowy § 8.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 10.09.2020r.

 

więcej »

Uszczelnienie kominow 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

Uszczelnienie przewodów kominowych dymowych

dla 11 lokali mieszkalnych na 11 nieruchomościach 

 


 Informacja o wyborze oferty.

 Przeniesiono do archiwum 10.09.2020r.

więcej »

Wymiana ciepłomierzy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Wymiana ciepłomierzy w budynkach ul. Stary Rynek 6 i ul. Gdańska 7 w Pabianicach.

UWAGA: - treść załącznika nr 1 do Umowy została zmeniona 4.09.2020r.

                  - treść formularza cenowego została zmeniona 4.09.2020r..

                  - Zostały zmienione terminy składania i otwarcia ofert oraz realizacji zamówienia.

 


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 19.11.2020r.

więcej »

Uszczelnienie kominow II 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Uszczelnienie przewodów kominowych dymowych dla 20 lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych usytuowanych na 9 nieruchomościach.


Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 19.11.2020r.

więcej »

Wpłaty gotówkowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach.

Pytania z dnia 22.10.2020 r. z odpowiedziami


Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty.

Przeniesiono do archiwum 19.11.2020r.

 

więcej »