O firmie 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6

 

  /resources/images/zgm_2.jpg                                                 

 

 

                                                                                               
                                         DYREKTOR

                                                                     Szymon Kozera
                                                     
 

 


NIP 731 000 57 74                                                              
REGON470013843                                                                              
mail: zgm@zgm.pabianice.pl                                                                                                                                                                                              

z-ca dyrektora ds Eksploatacji - mgr Magdalena Bryndziak (licencja zaw.19334 Zarządcy)

z-ca dyrektora ds Finansowych - Główny Księgowy - mgr Iwona Górska (certyfikat księgowy 16559/2006)

p.o. Głównego Księgowego - mgr Anna Rubinkowska

    

      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach powołany został na podstawie Uchwały nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych.

więcej »